Zanussi ZRG716CW manual

View here the free Zanussi ZRG716CW manual. Have you read the manual but does it answer your question? Then ask your question on this page to other Zanussi ZRG716CW owners.

Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en even-
min in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet wor-
den weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De mate-
rialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn van het symbool
zijn recyclebaar.
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het appa-
raat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening
houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
de omgevingstemperatuur
hoe vaak de deur geopend wordt
de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of als
het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op
de koudste instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt.
In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur
gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te beperken.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast
u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoe-
ders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koel-
kast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de
schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen wor-
den.
4

Do you have a question about the Zanussi ZRG716CW?

Ask the question you have about the Zanussi ZRG716CW here simply to other product owners. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Zanussi ZRG716CW owners to provide you with a good answer.

Product specifications

Brand Zanussi
Model ZRG716CW
Product Refrigerator
EAN 7332543163847
Language Dutch, English, German, French, Spanish
Productgroup Refrigerators
Filetype PDF
Design
Appliance placement Freestanding
Reversible doors
Door hinge Right
Fridge number of shelves/baskets 2
Egg balcony
Bottle rack
Product colour White
Built-in display
Water dispenser
Performance
Climate class SN-ST
Fridge gross capacity 155
Fridge net capacity 153
Fresh zone compartment
Noise level 40
No Frost system
- Upright
Ergonomics
Fridge interior light
Power
Connected load 75
Annual energy consumption 124
Energy efficiency class A+
Energy Star certified -
AC input frequency 50
Weight & dimensions
Width 550mm
Depth 612mm
Height 850mm
Other features
Door type Single