Zanussi ZRG716CW manual

Zanussi ZRG716CW

On this page you find the Zanussi ZRG716CW manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Zanussi
Model
ZRG716CW
Product
EAN
7332543163847
Language
Dutch, English, German, French, Spanish
Filetype
PDF
Website
http://www.zanussi.com/
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en even-
min in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet wor-
den weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De mate-
rialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn van het symbool
zijn recyclebaar.
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het appa-
raat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening
houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
de omgevingstemperatuur
hoe vaak de deur geopend wordt
de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of als
het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op
de koudste instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt.
In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur
gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te beperken.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast
u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoe-
ders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koel-
kast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de
schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen wor-
den.
4

Do you have a question about the Zanussi ZRG716CW?

If you have a question about the "Zanussi ZRG716CW", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Design
Case design   Freestanding
Reversible doors   yes
Door hinge   Right
Fridge number of shelves/baskets 2
Egg balcony yes
Bottle rack yes
Product colour   White
Built-in display   no
Water dispenser   no
Performance
Climate class   SN-ST
Fridge gross capacity   155
Fridge net capacity   153
Fresh zone compartment   no
Noise level   40
No Frost system   no
- Upright
Ergonomics
Fridge interior light   yes
Power
Connected load   75
Annual energy consumption   124
Energy efficiency class   A+
Energy Star certified   -
AC input frequency 50
Weight & dimensions
Width   550 mm
Depth   612 mm
Height   850 mm
Other features
Door type   Single