Vitek VT-1124 SR manual

Vitek VT-1124 SR

On this page you find the Vitek VT-1124 SR manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Vitek
Model
VT-1124 SR
Product
EAN
Language
English, German, Russian, Czech, Romanian, Ukrainian
Filetype
PDF
FIERBĂTOR
Descriere
1. Corpul
2. Filtru cu sită
3. Gradaţie a nivelului de apă cu iluminare
4. Capac
5. Tastă deschidere capac
6. Mâner
7. Buton de conectare/deconectare «0/I»
8. Suport
9. Locaş pentru rularea cablului de alimentare
Atenţie!
Pentru o protecţie suplimentară, sfătuim
instalaţi un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD)
în circuitul electric. Acest RCD trebuie să acţioneze
la o intensitate reziduală maximă de 30 mA, pentru
instalare cereţi sfatul instalatorului.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune înainte de
utilizarea aparatului şi păstraţi-o pentru consultări
ulterioare.
Folosiţi aparatul conform destinaţiei şi în scopurile
menţionate în prezenta instrucţiune. Utilizarea gre-
şită a aparatului poate duce la defectarea acestuia,
cauzarea de prejudicii utilizatorului şi proprietăţii lui.
Asiguraţi-vă că tensiunea de lucru a aparatului
corespunde cu tensiunea din reţeaua electrică.
Cablul electric este dotat cu fişă de tip „euro”;
conectaţi-l la priză cu contact sigur cu pămân-
tul.
Pentru a evita riscul de apariţie a incendiului nu
utilizaţi maşon de reducţie la conectarea fierbă-
torului la priza electrică.
Nu folosiţi fierbătorul în baie. Nu-l utilizaţi în
apropierea piscinelor sau a altor recipiente
umplute cu apă.
Nu folosiţi fierbătorul în apropierea surselor de
căldură sau a flăcării deschise.
Nu folosiţi fierbătorul în afara încăperilor.
Nu lăsaţi fierbătorul conectat nesupravegheat.
Plasaţi fierbătorul pe o suprafaţa plană şi stabi-
lă, nu-l puneţi pe marginea mesei.
Înainte de a porni fierbătorul, asiguraţi-vă
acesta este aşezat pe suport fără înclinări.
Folosiţi numai suportul care este inclus în set.
Nu lăsaţi cablul de alimentare atîrne de pe
masă, şi asiguraţi-vă el nu se atinge de
suprafeţe fierbinţi. Lungimea cablului de alimen-
tare poate fi reglata prin fixarea cablului in locul
pentru rularea cablului.
Nu apucaţi cablul de alimentare şi fişa cablului
de alimentare cu mâinile umede.
Nu conectaţi fierbătorul fără apă.
Nu turnaţi apă în fierbător atunci cînd el se află
pe suport.
Nu utilizaţi fierbătorul cu capacul neînchis.
Utilizaţi fierbătorul numai pentru fierberea apei,
este interzisă încălzirea sau fierberea altor lichi-
delor în fierbător.
Aveţi grijă ca nivelul apei din fierbător să nu se
situeze sub nivelul minim «MIN» şi să nu depă-
şească nivelul maxim «MAX». În caz de umple-
re dincolo de nivelul maxim apa se poate vărsa
în timpul fierberii.
Pentru a evita opărirea cu aburi fierbinţi, nu
aplecaţi deasupra fierbătorului în funcţionare.
Nu utilizaţi fierbătorul fără filtru sau cu capa-
cul neînchis.
Nu deschideţi capacul în timpul fierberii apei.
Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale fierbătorului,
apucaţi-l doar de mîner.
Mutaţi cu prudenţă fierbătorul ce conţine apă
fierbinte.
Nu luaţi fierbătorul de pe suport în timpul func-
ţionării lui. Dacă aveţi nevoie să-l luaţi de pe
suport, deconectaţi-l, mutând butonul de conec-
tare/deconectare în poziţia «0», apoi puteţi să-l
ridicaţi de pe suport.
Deconectaţi aparatul de la reţea în cazul în
care nu îl folosiţi sau înainte de curăţare. Pentru
deconectare trageţi de fişă, nu de cablu.
Pentru a evita şocul electric nu scufundaţi dis-
pozitivul şi suportul în apă sau alte lichide.
Nu plasaţi fierbătorul şi suportul în maşina de
spălat vase.
Nu permiteţi copiilor folosească fierbătorul în
calitate de jucarie.
Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru a fi
utilizat de către copii şi persoane cu dizabilităţi.
Aceştia pot utiliza dispozitivul doar în cazuri în
care persoana responsabilă pentru siguranţa
acestora le-a explicat instrucţiunile corespun-
zătoare de utilizare a dispozitivului şi perico-
lele legate de utilizarea necorespunzatoare a
acestuia.
Păstraţi dispozitivul în locuri neaccesibile pen-
tru copii.
Din motive de siguranţa copiilor nu lăsaţi pungi-
le de polietilenă, utilizate în calitate de ambalaj
fără supraveghere.
• Atenţie! Nu permiteţi copiilor se joace cu
pungile de polietilenă sau peliculă de ambalare.
Pericoldeasfixiere!
Verificaţi periodic cablul de alimentare şi fişa.
Nu folosiţi fierbătorul dacă corpul fierbătorului,
suportul, fişa sau cablul de alimentare prezin-
tă defecţiuni.
Este interzisă repararea dispozitivului de sine
stătător. În caz de defecţiuni deconectaţi fier-
bătorul de la reţeaua electrică şi apelaţi la un
service autorizat.
APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI
CASNIC
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Încazdetransportaresaupăstrareaaparatului
latemperaturijoaseestenecesarăţinereaaces-
tuialatemperaturacamereicelpuţindouăore.
Scoateţi fierbătorul din ambalaj, şi îndepărtaţi
toate etichetele care ar împiedica funcţiona-
rea aparatului.
Asiguraţi-vă că tensiunea de lucru a aparatului
corespunde cu tensiunea din reţeaua electrică.
Introduceţi fişa cablului de alimentare în pri-
ză electrică.
Pentru umplerea fierbătorului cu apă luaţi-l de
pe suport (8), deschideţi capacul fierbătorului
(4), apăsînd butonul (5).
Umpleţi fierbătorul cu apă până la indicatorul
nivelului maxim «MAX», închideţi bine capacul
(4), aşezaţi fierbătorul pe suport (8).
Remarcă: Pentru determinarea nivelului de apă
folosiţi gradaţiile (3).
Porniţi fierbătorul, apăsând pe tasta «0/I» (7),
iluminarea gradaţiei a nivelului de apă (3) se
va aprinde.
Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconec-
ta automat. Goliţi de apă şi repetaţi fierberea
de 2-3 ori.
Remarcă:
La utilizarea fierbătorului asiguraţi-vă buto-
nul «0/I» (7) nu este blocat de obiecte străine,
iar capacul (4) este bine închis, în caz contrar
deconectarea automată a fierbătorului va fi
imposibilă.
Înainte de a ridica fierbătorul de pe suport asi-
guraţi-vă că acesta este oprit, adică tasta «0/I»
(7) se află în poziţia «0».
UTILIZAREA
Introduceţi fişa cablului de alimentare în pri-
ză electrică.
Pentru umplerea fierbătorului cu apă luaţi-l de
pe suport (8), deschideţi capacul fierbătorului
(4), apăsînd butonul (5). Umpleţi fierbătorul cu
apă mai jos de nivelul minim «MIN» şi dincolo
de nivelul maxim «MAX»; pentru determinarea
nivelului de apă folosiţi gradaţiile (3).
Închideţi capacul (4), aşezaţi fierbătorul cu apă
pe suport (8).
Porniţi fierbătorul, apăsând pe tasta «0/I» (7),
iluminarea gradaţiei a nivelului de apă (3) se
va aprinde.
Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconec-
ta automat.
Ridicând fierbătorul de pe suport (8), asiguraţi-
vă că acesta este oprit.
După oprirea fierbătorului aşteptaţi 10-20 de
secunde, după care puteţi porni din nou fierbă-
torul pentru a fierbe apa.
Dacă aţi pornit accidental fierbătorul, iar nivelul
apei în acesta este mai jos de limita minimă, va
acţiona siguranţa termică automată şi fierbăto-
rul se va opri. În acest caz, ridicaţi fierbătorul
de pe suport (8) şi lăsaţi-l să se răcească 5-10
minute, apoi umpleţi fierbătorul cu apă şi porniţi-
l, aparatul va funcţiona în regim normal.
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Înainte de curăţare deconectaţi dipozitivul de
la reţea, vărsaţi apa şi lăsaţi fierbătorul se
răcească.
Ştergeţi suprafaţa exterioară a fierbătorului cu o
cârpă umedă sau un burete. Pentru înlăturarea
murdăriei folosiţi detergenţi delicaţi, nu folosiţi
perii de metal şi detergenţi abrazivi.
Nu scufundaţi fierbătorul şi suportul în apă sau
în alte lichide.
Nu plasaţi fierbătorul şi suportul în maşina de
spălat vase.
Curăţaţi filtrul cu sită (2) fierbătorului de murdă-
rie în mod regulat. Întoarceţi fierbătorul cu orif-
ciul de scurgere spre sine, luaţi filtrul (2) de par-
tea de sus şi scoateţi-l. Spălaţi filtrul cu sită (2),
apoi instalaţi-l la loc.
Îndepărtarea depunerelor de calcar
Depunerile de calcar din interiorul fierbătorului
influenţează calităţile gustative ale apei, precum
şi schimbul de căldură dintre apă şi elementul
de încălzire.
Pentru înlăturarea depunerilor de calcar umpleţi
fierbătorul pînă la nivelul maxim cu apă, în care
dizolvaţi oţet de bucătărie în proporţie de 2:1.
Încălziţi apa pînă la fierbere şi lăsaţi-o în fier-
bător peste noapte. Dimineaţa vărsaţi lichidul,
umpleţi fierbătorul cu apă pînă la nivelul maxim,
fierbeţi-o şi vărsaţi-o.
Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar pot fi
utilizate soluţii speciale, destinate pentru cură-
ţarea fierbătorelor electrice.
Curăţaţi fierbătorul de depunerile de calacar în
mod regulat.
PĂSTRARE
Înainte de a plasa fierbătorul pentru păstrare
pe termen lung, decnectaţi-l de la reţea, vărsaţi
apă şi lăsaţi să se răcească.
Fixaţi cablul de alimentare în locaşul pentru
rularea cablului (9).
Păstraţi dispozitivul într-un loc uscat şi răcoros,
inaccesibil pentru copii.
CONŢINUT PACHET
Fierbător – 1 buc.
Suport – 1 buc.
Intrucţiune – 1 buc.
CARACTERISTICI TEHNICE
Alimentare: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Consum de putere de: 1850-2200 W
Volumul maxim de apă: 1,7 l
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
caracteristicile dispozitivelor fără anunţare prea-
labilă.
Duratadefuncţionareaaparatului–5ani
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul
dat, rugăm adresaţi la distribuitorul regional
sau la compania, unde a fost procurat produsul dat.
Serviciul de garanţie se realizează cu condiţia pre-
zentării bonului de plată sau a oricărui alt document
financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţelor EMC,
întocmite în conformitate cu Directiva
2004/108/ЕС i Directiva cu privire la electro-
securitate/joasă tensiune (2006/95/ЕС).
romÂnĂ/Moldovenească
6
ШАЙНЕК
Сипаттамасы
1. Корпусы
2. Торлы сүзгіш
3. Көмескілеуі бар су деңгейінің бағаны
4. Қақпақ
5. Қақпақты ашу пернесі
6. Сап
7. «0/I» іске қосу/айыру пернесі
8. Тіреу
9. Желілік бауды орайтын орын
Назар аударыңыз!
Қосымша қорғану үшін қуат тізбегіне 30 мА-ден
аспайтын номиналды жұмыс істеу тоғы бар
қорғаушы ажыратқыш құрылғыны (ҚАҚ) орнатып
қойған жөн; ҚАҚ-ты орнату үшін маманға жолығу
керек.
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Электроприборды пайдаланбас бұрын, осы пайда-
лану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны
анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін
сақтап қойыңыз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай
тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
Приборды дұрыс қолданбау оның бұзылуына
және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян
келтіруге әкеп соғуы мүмкін.
Құрылғының жұмыс кернеуі желідегі кернеуге
сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
Желілік шнур «евроашамен» жабдықталған;
оны жерге сенімді қосылған байланысы бар
электр розеткасына қосыңыз.
Өрттің пайда болу тәуекелін болдырмас үшін
шайнекті электр розеткасына қосқан кезде
өткізуші тоқ құралдарын пайдаланбаңыз.
Шайнекті жуынатын бөлмелерде
пайдаланбаңыз. Шайнекті бассейндердің
немесе су толтырылған басқа да ыдыстардың
жанында пайдаланбаңыз.
Шайнекті тікелей жылу көзіне немесе ашық
отқа жақын жерде пайдаланбаңыз.
Шайнекті бөлмеден тыс жерде пайдалануға
тыйым салынады.
Іске қосылған шайнекті қараусыз қалдырмаңыз.
Шайнекті тегіс және тұрақты бетте
пайдаланыңыз, шайнекті үстелдің шетіне
қоймаңыз.
Іске қосу алдында, шайнек тұғырда қисық
орнатылмағанына көз жеткізіңіз.
Тек жеткізу жинағына кіретін тұғырды
пайдаланыңыз.
Желілік шнурдың үстелден салбырап тұруын,
сондай-ақ ыстық беттерге тиюін болдырмаңыз.
Желілік баудың ұзындығын оны желілік бауды
орайтын жерге бекітіп реттеуге болады.
Желілік бауды және желілік баудың айыртетігін
сулы қолмен ұстамаңыз.
Шайнекті сусыз пайдаланбаңыз.
Тұғырда тұрған шайнекке су құймаңыз.
Қақпағы тығыз жабылмаған шайнекті
пайдаланбаңыз.
Шайнекті тек суды қайнату үшін пайдаланыңыз,
кез келген басқа сұйықтықтарды қыздыруға
немесе қайнатуға тыйым салынады.
Шайнектегі судың деңгейі «MIN» минимал-
ды белгісінен төмен және «MAX» максимал-
ды белгіден жоғары болмауын қадағалаңыз.
Максималды белгі деңгейінен асып кеткен
жағдайда қайнап жатқан су қайнау кезінде
шашырауы мүмкін.
Ыстық буға күйіп қалмас үшін жұмыс істеп
тұрған шәйнектің шүмегінің үстіне еңкеймеңіз.
Шайнекті сүзгішсіз немесе толық жабылмаған
қақпақпен пайдаланбаңыз.
Су қайнап жатқан кезде шайнектің қақпағын
ашуға тыйым салынады.
Шайнектің ыстық беттеріне қол тигізбеңіз,
сабынан ғана ұстаңыз.
Қайнаған суға толы шәйнекті жылжытқан кезде
абай болыңыз.
Жұмыс істеп тұрған шайнекті тіреуден шешу-
ге тыйым салынады. Егер шайнекті шешу
қажеттілігі туындаса, қосу/сөндіру батырмасын
«0» күйіне ауыстырып, оны сөндіріңіз, ал содан
кейін тіреуден шешіңіз.
Егер сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз немесе
тазалау алдында оны желіден ажыратыңыз.
Құрылғыны желіден ажыратқан кезде, оны
желілік шнурынан тартпай, ашасынан ұстаңыз.
Электр тоғының соғу қаупін болдырмас үшін
приборды және тұғырды суға немесе кез кел-
ген басқа да сұйықтыққа батырмаңыз.
Шәйнек пен тұғырды ыдыс жуатын машинаға
салмаңыз.
Шайнекті балаларға ойыншық ретінде
бермеңіз.
Балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі
адамдардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін
тұлғамен аспапты қауіпсіз пайдалану және
оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда бола-
тын қауіптер туралы сәйкес және түсінікті
нұсқаулықтар берілген болмаса, берілген
құрылғы олардың пайдалануына арналмаған.
Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жер-
де сақтаңыз.
Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан, қаптама
ретінде пайдаланылатын полиэтилен
пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.
• Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен
пакеттермен немесе қаптама үлдірмен
ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығуқаупі!
Уақыт өте келе желілік шнурын және желілік
шнур ашасын тексеріп отырыңыз. Шайнектің
корпусының, тіреудың, желілік ашаның немесе
желілік шнурдың бүлінген жерлері бар болған
жағдайда, шайнекті пайдаланбаңыз.
Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тый-
ым салынады. Ақаулар табылған жағдайда
құрылғыны желіден ажыратыңыз да, рұқсаты
бар (уәкілетті) сервис орталығына жолығыңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА
Құрылғыны төмен температура кезінде
тасымалдағаннемесесақтағанжағдайдаоны
бөлме температурасында екі сағаттан кем
емесуақытұстағанжөн.
Шәйнекті ораудан шығарыңыз, құрылғының
жұмысына кедергі болатын кез-келген жапсыр-
маларды жойыңыз.
Құрылғының жұмыс кернеуі желідегі кернеуге
сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
Желілік шнурдың ашасын электр розеткасы-
на сұғыңыз.
Шайнекке су толтыру үшін оны төсемнен (8)
алып тастаңыз, пернені (5) басып, қақпақты
(4) ашыңыз.
Шайнекке суды «MAX» максималды деңгей
көрсеткішіне дейін құйыңыз да, қақпақты
(4) тығыз жабыңыз, шайнекті тұғырға (8)
орнатыңыз.
Ескерту: Судың деңгейінің анықтау үшін бағанын
(3) пайдаланыңыз
«0/I» пернесін (7) басып шайнекті іске қосыңыз,
сол кезде су деңгейі бағанының (3) көмескілеуі
жанады.
Су қайнаған кезде шайнек автоматты сөнеді.
Суды төгіңіз және суды қайнату рәсімін 2-3 рет
қайталаңыз.
Ескерту:
Шайнекті пайдаланған кезде іске қосу/сөндіріу
«0/І» пернесін (7) бөтен заттар бөгеттеп
тұрмағанына, ал қақпақ (4) тығыз жабылғанына
көз жеткізіңіз, кері жағдайда шайнектің авто-
матты сөнуі мүмкін болмайды.
Шәйнекті тұғырдан шешіп алмас бұрын,
шәйнектің ажыратылып тұрғанын, «0/I»
пернесінің (7) «0» күйде тұрғанын тексеріп
алыңыз.
ПАЙДАЛАНУ
Желілік шнурдың ашасын электр розеткасы-
на сұғыңыз.
Шайнекті суға толтыру үшін оны тіреуден (8)
шешіңіз, қақпақты ашу пернесін (5) басып,
шайнек қақпағын (4) ашыңыз. Шайнекке суды
«MIN» минималды белгісінен төмен емес
және «MAX» максималды белгіден асыр-
май құйыңыз; судың деңгейінің анықтау үшін
бағанын (3) пайдаланыңыз.
Қақпақты (4) жабыңыз, толтырылған шайнекті
тұғырға (8) орналастырыңыз.
«0/I» пернесін (7) басып шайнекті қосыңыз,
сол кезде су деңгейі бағанының (3) көмескілеуі
жанады.
Су қайнаған кезде шайнек автоматты сөнеді.
Шайнекті тұғырдан (8) ала отырып, оның
сөндірулі екенін тексеріңіз.
Шайнек сөнгеннен кейін 10-20 секунд күтіңіз,
осыдан кейін сіз оны суды қайта қайнату үшін
қайтадан қоса аласыз.
Егер сіз шәйнекті абайсызда аз суымен қосып
қалсаңыз, онда автоматты термосақтандырғыш
іске қосылады, бұл кезде шәйнек ажыратыла-
ды. Бұл жағдайда шәйнекті тұғырдан (8) алып
қойыңыз да, 5-10 минут бойы оны суытыңыз,
одан кейін шәйнекті суға толтырыңыз да оны
қосыңыз, прибор қалыпты жағдайда жұмыс
істейтін болады.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМІ
Тазалау алдында құрылғыны желіден
ажыратыңыз, суын төгіңіз және шәйнекке
салқындауға беріңіз.
Шәйнектің сыртқы бетін дымқыл шүберекпен
немесе ысқышпен сүртіңіз. Кірді кетіру үшін
жұмсақ тазартқыш заттарды пайдаланыңыз,
металдан жасалған қылшақтарды және
қажайтын жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
Шайнек пен тұғырды суға немесе кез келген
басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
Шәйнек пен тұғырды ыдыс жуатын машинаға
салмаңыз.
Шәйнектің торлы сүзгіні (2) үнемі кірден тазар-
тып отырыңыз. Шайнекті шүмегімен өзіңізге
қарай бұрыңыз, сүзгіні (2) үстіңгі жағынан
ұстап, шығарып алыңыз. Торлы сүзгішті (2)
жуыңыз, және оны орнына орнатыңыз.
Қақты жою
Шайнектің ішінде түзілетін қақ, судың дәмдік
сапасына әсер етеді, сондай-ақ су мен
қыздырғыш элементтің арасындағы жылу
алмасуды бұзады.
Қақты кетіру үшін ас сірке суы 2:1 пропорциясы
бойынша араластырылған суды шайнектің ең
жоғарғы деңгейіне дейін толтырыңыз.
Сұйықтықты қайнатыңыз да, оны түнге
қалтырыңыз. Таңертең сұйықты төгіп тастаңыз,
шайнекті ең жоғарғы деңгейге дейін сумен
толытырыңыз да, оны қайнатып, содан кейін
төгіп тастаңыз.
Қақты кетіру үшін электр шайнектеріне арналған
арнайы заттарды пайдалануға болады.
Шайнекті қақтан мезгілімен тазартып тұрыңыз.
САҚТАУ
Құрылғыны ұзақ уақытқа сақтап қойғанға дейін,
оны желіден ажыратыңыз, суын төгіңіз және
құрылғыға салқындауға уақыт беріңіз.
Желілік шнурды шнур оралатын жерге (9)
бекітіңіз.
Шайнекті құрғақ, салқын, балалардың қолдары
жетпейтін жерде сақтаңыз.
ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ
Шәйнек – 1 дн.
Тіреу – 1 дн.
Нұсқаулық – 1 дн.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАРЫ
Электрқорегі: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Қажет ететін қуаты: 1850-2200 Вт
Судың максималды көлемі: 1,7 л
Өндіруші құрылғылардың сипаттамала-
рын алдын-ла хабарлаусыз өзгерту құқығын
сақтайды.
Аспаптыңқызмететумерзімі–5жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе кви-
танциясын көрсетуi қажет.
ҚАЗАҚША
5
ЧАЙНИК
Описание
1. Корпус
2. Сетчатый фильтр
3. Шкала уровня воды с подсветкой
4. Крышка
5. Клавиша открытия крышки
6. Ручка
7. Клавиша включения/выключения «0/I»
8. Подставка
9. Место намотки сетевого шнура
Внимание!
Для дополнительной защиты целесообразно в
цепи питания установить устройство защитного
отключения (УЗО) с номинальным током сраба-
тывания, не превышающим 30 мА, для установки
УЗО обратитесь к специалисту.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации электроприбора
внимательно прочитайте настоящую инструкцию
по эксплуатации и сохраните её для использова-
ния в качестве справочного материала.
Используйте устройство только по его прямому
назначению, как изложено в данной инструкции.
Неправильное обращение с прибором может при-
вести к его поломке, причинению вреда пользова-
телю или его имуществу.
Убедитесь в том, что рабочее напряжение чай-
ника соответствует напряжению электросети.
Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; вклю-
чайте её в электрическую розетку, имеющую
надёжный контакт заземления.
Во избежание риска возникновения пожара не
используйте переходники при подключении
чайника к электрической розетке.
Не используйте чайник в ванных комнатах. Не
пользуйтесь чайником вблизи бассейнов или
других ёмкостей, наполненных водой.
Не используйте чайник в непосредственной
близости от источников тепла или открыто-
го пламени.
Запрещается использовать чайник вне поме-
щений.
Не оставляйте включённый чайник без при-
смотра.
Используйте чайник на ровной и устойчивой
поверхности, не ставьте чайник на край стола.
Перед включением убедитесь в том, что чай-
ник установлен на подставке без перекосов.
Используйте только ту подставку, которая вхо-
дит в комплект поставки.
Не допускайте, чтобы сетевой шнур свеши-
вался со стола, и следите, чтобы он не касал-
ся горячих поверхностей. Длину сетевого шну-
ра можно регулировать, закрепив его в месте
намотки шнура.
Не беритесь за сетевой шнур и вилку сетевого
шнура мокрыми руками.
Не включайте чайник без воды.
Не наливайте воду в чайник, стоящий на под-
ставке.
Не используйте чайник с неплотно закрытой
крышкой.
Используйте чайник только для кипячения
воды, запрещается подогревать или кипятить
любые другие жидкости.
Следите, чтобы уровень воды в чайнике был не
ниже минимальной отметки «MIN» и не выше
максимальной отметки «MAX». При превыше-
нии уровня максимальной отметки кипящая
вода может выплеснуться во время кипяче-
ния.
Во избежание ожога горячим паром не накло-
няйтесь над носиком работающего чайника.
Не используйте чайник без фильтра или с
неплотно закрытой крышкой.
Запрещается открывать крышку чайника во
время кипячения воды.
Не прикасайтесь к горячим поверхностям чай-
ника, беритесь только за ручку.
Будьте осторожны при переносе чайника,
наполненного кипятком.
Запрещается снимать работающий чайник
с подставки. Если возникла необходимость
снять чайник, отключите его, переведя клави-
шу включения/выключения в положение «0», а
затем снимите чайник с подставки.
Отключайте чайник от электрической сети
перед чисткой, а также в том случае, если
вы устройством не пользуетесь. Отключая
устройство от сети, не тяните за сетевой
шнур, а держитесь за вилку.
Во избежание удара электрическим током не
погружайте устройство и подставку в воду или
в любые другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посудо-
моечную машину.
Не разрешайте детям использовать чайник в
качестве игрушки.
Данное устройство не предназначено для
использования детьми и людьми с ограни-
ченными возможностями, если только лицом,
отвечающим за их безопасность, им не даны
соответствующие и понятные им инструкции
о безопасном пользовании устройством и тех
опасностях, которые могут возникать при его
неправильном использовании.
Храните устройство в местах, недоступных для
детей.
Из соображений безопасности детей не
оставляйте полиэтиленовые пакеты, исполь-
зуемые в качестве упаковки, без надзора.
• Внимание! Не разрешайте детям играть с
полиэтиленовыми пакетами или упаковочной
пленкой. Опасность удушья!
Периодически проверяйте сетевой шнур и
вилку сетевого шнура. Не пользуйтесь чайни-
ком, если имеются какие-либо повреждения
корпуса чайника, подставки, сетевой вилки
или сетевого шнура.
Запрещается самостоятельно ремонтировать
устройство. При обнаружении неисправно-
стей отключите чайник от электросети и обра-
титесь в авторизованный (уполномоченный)
сервисный центр.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
После транспортировки или хранения устрой-
ства при пониженной температуре необходи-
мо выдержать его при комнатной температуре
не менее двух часов.
Извлеките чайник из упаковки, удалите любые
наклейки, мешающие работе устройства.
Убедитесь в том, что рабочее напряжение
устройства соответствует напряжению элек-
тросети.
Вставьте вилку сетевого шнура в электриче-
скую розетку.
Для наполнения чайника водой снимите его с
подставки (8), откройте крышку (4), нажав на
клавишу (5).
Наполните чайник водой до индикатора мак-
симального уровня «MAX», плотно закройте
крышку (4), установите чайник на подставку
(8).
Примечание: Для определения уровня воды
используйте шкалу (3).
Включите чайник, нажав на клавишу «0/I» (7),
при этом загорится подсветка шкалы уров-
ня воды (3).
Когда вода закипит, чайник автоматически
отключится. Слейте воду и повторите проце-
дуру кипячения воды 2-3 раза.
Примечание:
При использовании чайника убедитесь в том,
что крышка (4) плотно закрыта, а клавишу
«0/I» (7) не блокируют посторонние предметы,
в противном случае автоматическое отключе-
ние чайника будет невозможно.
Перед снятием чайника с подставки убеди-
тесь, что чайник отключен, то есть клавиша
«0/I» (7) находится в положении «0» .
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Вставьте вилку сетевого шнура в электриче-
скую розетку.
Для наполнения чайника водой снимите его
с подставки (8), откройте крышку чайника
(4), нажав на клавишу (5). Наполните чайник
водой не ниже минимальной отметки «MIN»
и не выше максимальной отметки «MAX», для
определения уровня воды пользуйтесь шка-
лой (3).
Закройте крышку (4), наполненный чайник
расположите на подставке (8).
Включите чайник, нажав на клавишу «0/I» (7),
при этом загорится подсветка шкалы (3).
Когда вода закипит, чайник автоматически
отключится.
Снимая чайник с подставки (8), убедитесь, что
он выключен.
После отключения чайника подождите 10-20
секунд, после чего его можно включить для
повторного кипячения воды.
Если вы случайно включили чайник c недоста-
точным количеством воды, сработает авто-
матический термопредохранитель, чайник
отключится. В этом случае снимите чайник
с подставки (8) и дайте ему остыть течение
5-10 минут, затем наполните чайник водой и
включите, прибор будет работать в нормаль-
ном режиме.
ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой отключите устройство от элек-
тросети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
Протрите внешнюю поверхность чайника
влажной тканью или губкой. Для удаления
загрязнений используйте мягкие чистящие
средства, не используйте металлические щет-
ки и абразивные моющие средства.
Не погружайте чайник и подставку в воду или в
любые другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посудо-
моечную машину.
Регулярно очищайте сетчатый фильтр (2) чай-
ника от загрязнений. Поверните чайник носи-
ком к себе, возьмитесь за верхнюю часть
фильтра (2) и извлеките его. Промойте сет-
чатый фильтр (2), а затем установите его на
место.
Удаление накипи
Накипь, образующаяся внутри чайника, вли-
яет на вкусовые качества воды, а также нару-
шает теплообмен между водой и нагреватель-
ным элементом.
Для удаления накипи наполните чайник до
максимального уровня водой с разведенным
в ней столовым уксусом в пропорции 2:1.
Доведите жидкость до кипения и оставьте ее
на ночь. Утром слейте жидкость, наполните
чайник водой до максимального уровня, про-
кипятите и слейте воду.
Для удаления накипи можно использовать
специальные средства, предназначенные для
электрочайников.
Регулярно очищайте чайник от накипи.
ХРАНЕНИЕ
Перед тем как убрать устройство на длитель-
ное хранение, отключите его от электросети,
слейте воду и дайте устройству остыть.
Сетевой шнур закрепите в месте намотки
шнура (9).
Храните чайник в сухом прохладном месте,
недоступном для детей.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Чайник– 1 шт.
Подставка – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 1850-2200 Вт
Максимальный объём воды: 1,7 л
Производитель оставляет за собой право
изменять характеристики устройств без
предварительного уведомления.
Срок службы прибора – 5 лет
Данное изделие соответствует всем
требуемым европейским и российским
стандартам безопасности и гигиены.
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае
РУССКИЙ
4
WASSERKOCHER
Beschreibung
1. Gehäuse
2. Siebfilter
3. Wasserstandsanzeiger mit Beleuchtung
4. Deckel
5. Taste der Deckelöffnung
6. Handgriff
7. Ein-/Ausschalttaste «0/I»
8. Untersatz
9. Kabelaufbewahrung
Achtung!
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den
FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im
Stromversorgungskreis aufzustellen. Wenden Sie sich
dafür an einen Spezialisten.
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie
diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und
bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.
Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsmäßig und
laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemä-
ße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen,
einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim
Nutzer hervorrufen.
Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung
des Wasserkochers und die Netzspannung über-
einstimmen.
Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausge-
stattet; stecken Sie diesen in die Steckdose mit
sicherer Erdung ein.
Verwenden Sie keine Adapterstecker beim
Anschließen des Wasserkochers an das Stromnetz,
um Brandrisiko zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im
Badezimmer zu benutzen. Benutzen Sie ihn in
der Nähe von Schwimmbecken oder anderen mit
Wasser gefüllten Wasserbehältern nicht.
Benutzen Sie den Wasserkocher in der Nähe von
Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher draußen
zu benutzen.
Lassen Sie den eingeschalteten Wasserkocher nie
unbeaufsichtigt.
Benutzen Sie den Wasserkocher auf einer gera-
den und stabilen Oberfläche, stellen Sie ihn an den
Tischrand nicht auf.
Vor der Einschaltung des Geräts vergewissern Sie
sich, dass der Wasserkocher auf dem Untersatz
aufrecht steht.
Benutzen Sie nur den mitgelieferten Untersatz.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch
nicht frei hängt und heiße Gegenstände nicht
berührt. Die Länge des Netzkabels kann man
regeln, indem man es in der Kabelaufbewahrung
befestigt.
Greifen Sie das Netzkabel und den Netzstecker mit
nassen Händen nicht.
Schalten Sie den Wasserkocher ohne Wasser nicht
ein.
Es ist nicht gestattet, Wasser in den Wasserkocher
einzugießen, wenn er auf dem Untersatz steht.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher mit undicht
geschlossenem Deckel zu benutzen.
Benutzen Sie den Wasserkocher nur fürs
Wasserkochen. Es ist nicht gestattet, andere
Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
Achten Sie darauf, dass der Wasserstand
im Wasserkocher nicht unter der minimalen
Wasserstandsmarke «MIN» und nicht über der
maximalen Wasserstandsmarke «MAX» liegt. Das
kochende Wasser kann sich beim Übersteigen
der maximalen Wasserstandsmarke während des
Kochens ausgießen.
Beugen Sie sich über der Tülle während des
Wasserkocherbetriebs nicht, um Dampfverbrühung
zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Filter
oder mit undicht geschlossenem Deckel zu benut-
zen.
Öffnen Sie den Deckel während des Kochens nicht.
Berühren Sie die heißen Oberflächen des
Wasserkochers nicht, halten Sie ihn nur am Griff.
Seien Sie beim Übertragen des mit kochendem
Wasser befüllten Wasserkochers vorsichtig.
Es ist nicht gestattet, den eingeschalteten
Wasserkocher vom Untersatz abzunehmen. Wenn
es notwendig ist, den Wasserkocher abzuneh-
men, schalten Sie ihn aus, indem Sie die Ein-/
Ausschalttaste in die Position «0» umstellen, und
dann nehmen Sie ihn vom Untersatz ab.
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und wenn
Sie es nicht benutzen vom Stromnetz ab. Es ist
nicht gestattet, das Netzkabel beim Abtrennen des
Geräts vom Stromnetz zu ziehen. Halten Sie den
Stecker.
Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz
ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das
Stromschlagrisiko zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den
Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
Es ist nicht gestattet, Kindern den Wasserkocher als
Spielzeug zu geben.
Dieses Gerät darf von Kindern und behinder-
ten Personen nicht genutzt werden, außer wenn
die Person, die für ihre Sicherheit verantwort-
lich ist, ihnen entsprechende und verständliche
Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und
die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gibt.
Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzu-
gänglichen Ort auf.
Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie
Plastiktüten, die als Verpackung verwendet wer-
den, nie ohne Aufsicht.
• Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder
Folien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels und
Netzsteckers periodisch. Es ist nicht gestattet, den
Wasserkocher zu benutzen, wenn das Gehäuse des
Wasserkochers, der Untersatz, der Netzstecker
oder das Netzkabel beschädigt sind.
Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu repa-
rieren. Bei der Feststellung von Beschädigungen
trennen Sie den Wasserkocher vom Stromnetz ab
und wenden Sie sich an einen autorisierten (bevoll-
mächtigten) Kundendienst.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
HAUSHALT GEEIGNET
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nachdem das Gerät unter niedrigen Temperaturen
transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor
der Nutzung bei der Raumtemperatur für nicht weniger
als zwei Stunden bleiben.
Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpackung
heraus und entfernen Sie alle Aufkleber, die die
Nutzung des Geräts stören.
Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung
des Geräts und die Netzspannung übereinstimmen.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, neh-
men Sie ihn vom Untersatz (8) ab, öffnen Sie den
Deckel (4), indem Sie die Taste (5) drücken.
Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur
„MAX“-Wasserstandsmarke auf, schließen Sie den
Deckel (4) dicht zu, stellen Sie den Wasserkocher
auf den Untersatz (8) auf.
Anmerkung: Um den Wasserstand festzustellen,
benutzen Sie den Wasserstandsanzeiger (3).
Schalten Sie den Wasserkocher mit der Taste
«0/I» (7) ein, dabei leuchtet die Beleuchtung des
Wasserstandsanzeigers (3).
Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der
Wasserkocher automatisch ab. Gießen Sie das
Wasser ab und wiederholen Sie die Kochprozedur
zwei- bis dreimal.
Anmerkung:
Bei der Nutzung des Wasserkochers vergewissern
Sie sich, dass der Deckel (4) dicht geschlossen
und die Taste «0/I» (7) mit keinen Gegenständen
blockiert ist, anderenfalls ist automatische
Abschaltung des Wasserkochers unmöglich.
Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen
des Wasserkochers vom Untersatz, dass der
Wasserkocher ausgeschaltet ist, das heißt, die
Taste «0/I» (7) ist in der Position «0».
VERWENDUNG
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, neh-
men Sie ihn vom Untersatz (8) ab, öffnen Sie
den Deckel (4), indem Sie die Taste (5) drücken.
Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser nicht
unter der „MIN“-Wasserstandsmarke und nicht
über der „MAX“-Wasserstandsmarke auf; um
den Wasserstand festzustellen, benutzen Sie den
Wasserstandsanzeiger (3).
Machen Sie den Deckel (4) zu, stellen Sie den
befüllten Wasserkocher auf den Untersatz (8).
Schalten Sie den Wasserkocher mit der Taste
«0/I» (7) ein, dabei leuchtet die Beleuchtung des
Wasserstandsanzeigers (3).
Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der
Wasserkocher automatisch ab.
Vergewissern Sie sich beim Abnehmen des
Wasserkochers vom Untersatz (8), dass er ausge-
schaltet ist.
Warten Sie nach dem Ausschalten des
Wasserkochers 10-20 Sekunden ab, danach kön-
nen Sie ihn wieder einschalten, um Wasser auf-
zukochen.
Falls Sie den Wasserkocher mit ungenügendem
Wasserstand zufällig eingeschaltet haben, spricht
das Sicherungselement automatisch an und schal-
tet sich der Wasserkocher aus. In diesem Fall neh-
men Sie den Wasserkocher vom Untersatz (8) ab,
lassen Sie ihn 5-10 Minuten lang abkühlen, dann
füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser auf und
schalten Sie ihn ein, der Wasserkocher wird im nor-
malen Betrieb funktionieren.
REINIGUNG UND PFLEGE
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom
Stromnetz ab, gießen Sie Wasser aus und lassen
Sie den Wasserkocher abkühlen.
Wischen Sie die Außenoberfläche des
Wasserkochers mit einem feuchten Tuch
oder einem Schwamm ab. Für Entfernung
von Verschmutzungen nutzen Sie weiche
Reinigungsmittel, aber keine Metallbürsten und
Abrasivmittel.
Tauchen Sie den Wasserkocher und seinen
Untersatz ins Wasser oder andere Flüssigkeiten
nicht ein.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den
Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
Reinigen Sie den Siebfilter (2) des Wasserkochers
von Verschmutzungen regelmäßig. Wenden Sie die
Tülle des Wasserkochers Ihnen zu, greifen Sie den
Oberteil des Filters (2) und nehmen Sie ihn heraus.
Spülen Sie den Siebfilter (2), dann stellen Sie ihn
zurück auf.
Kalkentfernung
Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserkochers
bildet, beeinflusst die Geschmackseigenschaften
des Wassers und verletzt den Wärmeaustausch zwi-
schen Wasser und dem Heizelement.
Um den Kalkstein zu entfernen, füllen
Sie den Wasserkocher bis zur maximalen
Wasserstandsmarke mit Wasser-Essig-Lösung
(2:1) auf.
Bringen Sie die Flüssigkeit zum Kochen und lassen
Sie diese im Wasserkocher über Nacht bleiben. Am
Morgen gießen Sie die Lösung ab, befüllen Sie den
Wasserkocher erneut mit Wasser bis zur maximalen
Wasserstandsmarke, lassen Sie es aufkochen und
gießen Sie das Wasser ab.
Zur Entkalkung können Sie spezielle für elektrische
Wasserkocher geeignete Entkalkungsmittel ver-
wenden.
Führen Sie die Entkalkung des Wasserkochers
regelmäßig aus.
AUFBEWAHRUNG
Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung
wegpacken, trennen Sie es vom Stromnetz ab, gie-
ßen Sie Wasser ab und lassen Sie das Gerät abküh-
len.
Befestigen Sie das Netzkabel in der
Kabelaufbewahrung (9).
Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, küh-
len und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
LIEFERUMFANG
Wasserkocher – 1 St.
Untersatz – 1 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung: 1850-2200 W
Maximales Fassungsvermögen: 1,7 l
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design
und technische Eigenschaften des Geräts ohne
Vorbenachrichtigung zu verändern.
Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 5 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann
man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekom-
men. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man wäh-
rend der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den
Forderungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 2004/108/EC – Richtlinie
des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC über
die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.
DEUTSCH
3
KETTLE
Description
1. Body
2. Mesh filter
3. Illuminated water level scale
4. Lid
5. Lid opening button
6. Handle
7. On/Off button «0/I»
8. Base
9. Cord storage
Attention!
For additional protection it is reasonable to install a
residual current device (RCD) with nominal opera-
tion current not exceeding 30 mA. To install RCD
contact a specialist.
SAFETY MEASURES
Before using the unit, read these instructions care-
fully. Keep these instructions for future reference.
Use the unit according to its intended purpose
only, as it is stated in this user manual. Mishandling
the unit can lead to its breakage and cause harm
to the user or damage to his/her property.
Make sure that operating voltage of the kettle
corresponds to voltage of your mains.
Power cord is equipped with “euro plug”; plug
it into the socket with reliable grounding con-
tact.
To avoid risk of fire do not use adapters for
connecting the kettle to the mains.
Do not use the kettle in bathrooms. Do not use
it near swimming pools or other containers
filled with water.
Do not use the kettle near heat sources and
open flame.
Do not use the kettle outdoors.
Do not leave the operating kettle unattended.
Place the kettle on a flat stable surface; do not
place the kettle on the edge of the table.
Before switching the kettle on make sure that it
is placed on the base evenly.
Use only the base supplied.
Do not let the cord hang from the edge of a
table and make sure that it does not touch hot
surfaces. You can adjust the power cord length
by fixing it in the cord storage.
Do not touch the power cord or power plug
with wet hands.
Do not switch the kettle on if it is empty.
Do not fill the kettle with water when it stands
on the base.
Do not use the kettle if the lid is not closed
tightly.
Use the kettle only for water boiling. It is pro-
hibited to heat or boil other liquids.
Ensure that water level in the kettle is not below
the minimal mark «MIN» and not above the
maximal mark «MAX». If water level exceeds
the maximal mark, boiling water can splash
out.
To avoid burns by hot steam, do not bend over
the kettle spout while it is operating.
Do not use the kettle without filter or if the lid is
not closed tightly.
Do not open the kettle lid while water boiling.
Do not touch hot surfaces of the kettle, take it
only by the handle.
Be careful while carrying the kettle filled with
boiling water.
Do not remove the operating kettle from the
base. If you need to take the kettle off, switch
it off, setting the on/off button to the position
«0» and then remove the kettle from the base.
Unplug the kettle before cleaning and when
you do not use it. When unplugging the unit,
do not pull the cord, hold the plug.
To avoid electric shock do not immerse the unit
and base into water or any other liquids.
Do not wash the kettle and base in a dishwash-
ing machine.
Do not allow children to use the kettle as a toy.
This unit is not intended for usage by children
or disabled persons unless they are given all
the necessary and understandable instruc-
tions by a person who is responsible for their
safety on safety measures and information
about danger that can be caused by improper
usage of the unit.
Keep the unit out of reach of children.
For children safety reasons do not leave poly-
ethylene bags, used as a packaging, unat-
tended.
• Attention! Do not allow children to play with
polyethylene bags or packaging film. Danger
of suffocation!
Check the power cord and the plug periodical-
ly. Do not use the kettle if its body, base, power
plug or power cord have damages.
Do not repair the unit by yourself. If you find
any damages, unplug the kettle and apply to
an authorized service center.
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE
ONLY
BEFORE THE FIRST USE
After unit transportation or storage at low
temperature it is necessary to keep it for at
least two hours at room temperature before
switching on.
Unpack the kettle, remove any stickers that
can prevent unit operation.
Make sure that operating voltage of the unit
corresponds to voltage of your mains.
Insert the power plug into the mains socket.
To fill the kettle with water take it off the base
(8) and open the lid (4) by pressing the but-
ton (5).
Fill the kettle with water till the «MAX» water
level mark, close the lid (4) tightly, place the
kettle on the base (8).
Note: Determine the water level using the scale
(3).
Switch the kettle on, by pressing the «0/I» but-
ton (7) , the water level scale illumination (3)
will light up.
Once water starts boiling, the kettle will be
switched off automatically. Pour out water and
repeat the boiling procedure 2-3 times.
Note:
When using the kettle make sure that the lid
(4) is closed tightly and the «0/I» button (7) is
not blocked by any foreign objects, otherwise
the kettle auto switch off is not possible.
Before removing the kettle from the base
make sure that the kettle is switched off, that
is, that the «0/I» button (7) is in position “0”.
USAGE
Insert the power plug into the mains socket.
To fill the kettle with water take it off the base
(8), open the lid (4), by pressing the button (5).
Fill the kettle with water not below the mini-
mal mark «MIN» and not above the maximal
mark «MAX»; determine the water level using
the scale (3).
Close the lid (4), place the filled kettle on the
base (8).
Switch the kettle on by pressing the “0/I” but-
ton (7), the water level scale (3) illumination
will light up.
Once water starts boiling, the kettle will be
switched off automatically.
Before removing the kettle from the base (8)
make sure that it is switched off.
After switching the kettle off wait for 10-20
seconds, then you can switch it on again for
water re-boiling.
If you accidentally switched the kettle on with
insufficient amount of water, the automatic
thermal switch will be on and the kettle will be
switched off. In this case remove the kettle
from the base (8), let it cool down for 5-10 min-
utes, then fill it with water and switch it on, the
kettle will operate in normal mode.
CLEANING AND CARE
Before cleaning, disconnect the unit from the
mains, pour out water and let the kettle cool
down.
Wipe the outer surface of the kettle with a
damp cloth or a sponge. Use soft detergents
to remove dirt; do not use metal brushes and
abrasives.
Do not immerse the kettle and base into water
or any other liquids.
Do not wash the kettle and base in a dishwash-
ing machine.
Regularly clean the mesh filter (2) of the ket-
tle from obstruction. Place the kettle with the
spout towards you, take the filter (2) by its
upper part and pull it out. Wash the mesh filter
(2), then install it back to its place.
Descaling
Scale, appearing inside the kettle, influences
the water taste and disturbs the heat exchange
between water and heating element.
To remove scale, fill the kettle with a mixture of
one part ordinary vinegar and two parts water
till the maximal water level mark.
Boil the liquid and leave it in the unit overnight.
In the morning pour out the liquid, fill the ket-
tle with water till the maximal water level mark,
boil and pour the water out.
You can use special detergents for electric ket-
tles to remove scale.
Clean the kettle from scale regularly.
STORAGE
Before taking the unit away for long storage,
unplug it, pour out water and let the unit cool
down.
Fix the power cord in the cord storage (9).
Keep the kettle away from children in a dry
cool place.
DELIVERY SET
Kettle – 1 pc.
Base – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power supply: 220-240 V ~ 50/60Hz
Power consumption: 1850-2200 W
Maximal water capacity: 1.7 L
The manufacturer preserves the right to change
the specifications of the unit without a preliminary
notification.
Unit operating life is 5 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be
obtained from the dealer from whom the appliance
was purchased. The bill of sale or receipt must be
produced when making any claim under the terms
of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the Council
Directive 2004/108/ЕС and to the Low
Voltage Regulation (2006/95/ЕС)
ENGLISH
2
VT-1124_IM.indd 1 26.11.2013 12:12:02

Do you have a question about the Vitek VT-1124 SR?

If you have a question about the "Vitek VT-1124 SR", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Features
Water tank capacity   1.7
Water level indicator no
Product colour   Stainless steel
Concealed heating element yes
Housing material Steel
Heating element material Stainless steel
Filter y
Power
Power   2200
AC input frequency 50 - 60
AC input voltage   220 - 240
Ergonomics
Illuminated on/off switch -
360° rotational base yes
Indication light yes