Sony NW-E394

Sony NW-E394 manual

 • Συμμόρφωση και πληροφορίες
  Πληροφορίες σχετικά με νόμους και εμπορικά
  σήματα
  Για πληροφορίες σχετικά με τους νόμους, τους κανονισμούς και
  τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα
  "Σημαντικές πληροφορίες" που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο
  λογισμικό. Για να την διαβάσετε, εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας
  το παρεχόμενο λογισμικό.
  Για εγκατάσταση, ανοίξτε το [WALKMAN] στο σύστημα αποθήκευσης
  του Walkman αφού το συνδέσετε στον υπολογιστή σας.
  Χρήστης Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
  Χρήστης Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
  Μετά από την εγκατάσταση του λογισμικού, κάντε διπλό κλικ στο
  εικονίδιο συντόμευσης που δημιουργήθηκε στην επιφάνεια εργασίας.
  Σχετικά με τα ενδώτια ακουστικά
  Τα καλύμματα ακουστικών σφραγίζουν τα αυτιά σας. Κατά συνέπεια,
  λάβετε υπόψη ότι ενέχεται κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στα αυτιά
  ή στα τύμπανά σας εάν εφαρμοστεί ισχυρή πίεση στα καλύμματα
  ακουστικών ή εάν αφαιρεθούν απότομα τα καλύμματα ακουστικών
  από τα αυτιά σας. Μετά τη χρήση, φροντίστε να αφαιρείτε
  προσεκτικά τα καλύμματα ακουστικών από τα αυτιά σας.
  Πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά
  • Αποφεύγετε την αναπαραγωγή σε μεγάλη ένταση διότι η
  παρατεταμένη χρήση μπορεί να επηρεάσει την ακοή σας.
  • Η ακρόαση σε υψηλή ένταση σας εμποδίζει να ακούσετε τους
  εξωτερικούς ήχους. Αποφεύγετε τη χρήση της συσκευής σε
  περιπτώσεις όπου η ακοή δεν πρέπει να εμποδίζεται, όπως π.χ.
  κατά την οδήγηση αυτοκινήτου ή ποδηλάτου.
  • Καθώς τα ακουστικά είναι ανοικτού τύπου, οι ήχοι ακούγονται και
  εκτός των ακουστικών. Να θυμάστε να μην ενοχλείτε τους γύρω
  σας.
  Σημείωση για τους καταναλωτές: οι παρακάτω
  πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που έχει
  πωληθεί σε χώρες όπου ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ
  Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο,
  108-0075 Ιαπωνία
  Συμμόρφωση Προϊόντος με νομοθεσία Ε.Ε.: Sony Belgium, bijkantoor
  van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bέλγιο
  Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην
  πραγματοποιείτε ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για
  μεγάλο χρονικό διάστημα.
  Ο σχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν
  χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
  Türkçe
  Kılavuzlar hakkında
  1. Kullanma Kılavuzu (bu kılavuz)
  2.
  (Başlangıç Kılavuzu)
  Başlangıç Kılavuzu şu konulardaki bilgileri içerir:
  • WALKMAN® cihazınıza dair temel çalıştırma talimatları
  • Tüm kullanma kılavuzu bilgilerini ve müşteri destek web siteleri vb.
  hakkındaki açıklamaları içeren “Yardım Kılavuzu” erişim bilgileri
  • İnternet üzerindeki kullanışlı PC uygulamaları web sitelerine erişim
  Arama ücretsiz olmasına rağmen, nakliye sözleşmenize göre bir
  haberleşme ücreti kesilebilir.
  Walkman’inizi satın aldığınız ülkeye/bölgeye bağlı olarak, bazı modeller
  mevcut olmayabilir.
  Walkman’in kullanımı ile ilgili notlar
  Pil ile ilgili notlar
  •Pilin bozulmaması için, pili en az altı ayda veya bir yılda bir şarj edin.
  Ses düzeyi işleyişi hakkında (Yalnızca Avrupa
  Direktiflerinin uygulandığı ülkeler/bölgeler için)
  Sesi ilk defa kulaklarınız için zararlı bir seviyeye yükselttiğinizde,
  kulaklarınızın korunması amacıyla bir alarm (bip sesi) ve [Ses seviyesini
  kontrol et] uyarısı duyulur. Herhangi bir düğmeye basarak alarmı ve
  uyarıyı iptal edebilirsiniz.
  Not
  •Alarm ve uyarıyı iptal ettikten sonra sesi artırabilirsiniz.
  •İlk uyarıdan sonra bu alarm ve uyarı, sesin kulaklarınız için zararlı bir seviyeye
  getirildiği, birbirini takip eden her 20 saatte tekrarlanır. Böyle bir durumda, ses
  düzeyi otomatik olarak alçaltılır.
  •Ses, kulaklarınız için zararlı bir seviyeye getirilmişken Walkman’inizi kapatırsanız
  ses, otomatikman kulaklarınız için güvenli bir seviyeye düşürülür.
  Arıza Belirtileri & Çözümler
  Walkman’iniz pili şarj edemiyor veya bilgisayarınızda tanınmıyor.
  • USB kablosu (ürünle verilir), bilgisayarınızdaki bir USB konektörüne
  düzgün biçimde bağlanmamış. USB kablosunu çıkarın ve tekrar
  bağlayın.
  • Walkman’inizi ilk kez kullanıyorsanız veya uzun süredir
  kullanmamışsanız, Walkman’in cihaz tarafından tanınması birkaç
  dakika alabilir. Walkman’i bilgisayara bağladıktan yaklaşık 10 dakika
  sonra bilgisayarın Walkman’i tanıyıp tanımadığını kontrol edin.
  • Yukarıda verilen yaklaşımlar sorunu çözmezse, bilgisayarınızı
  tamamen kapatın ve Walkman cihazınızı çıkarın. Daha sonra güç
  kablosunu, pili ve bilgisayara bağlı her elemanı çıkarın ve beş dakika
  boyunca boşaltın. Boşaltma işleminden sonra bilgisayarı tekrar açın
  ve Walkman cihazını bilgisayara tekrar bağlayın.
  Uyum & Bilgiler
  Kanunlar ve ticari markalar hakkında bilgiler
  Yasalar, düzenlemeler ve ticari marka hakları hakkında bilgi için, verilen
  yazılımda yer alan “Önemli Bilgiler” konusuna bakın. Bu bilgileri okumak
  için verilen yazılımı bilgisayarınıza kurun.
  Kurmak için, Walkman’i bilgisayarınıza bağladıktan sonra
  Walkman’inizin sistem deposundaki [WALKMAN]’i açın.
  Windows kullanıcıları: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
  Mac kullanıcıları: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
  Yazılımı kurduktan sonra, masaüstünüzde oluşturulan kısayola veya
  diğer ada çift tıklayın.
  Kulakiçi kulaklıklar ile ilgili
  Kulakiçi kulaklıklar kulaklarınızı kapatır. Bu yüzden kulakiçi kulaklıklara
  aşırı baskı uygulanırsa ya da kulakiçi kulaklıklar kulaklarınızdan aniden
  çıkarılırsa kulaklarınıza ya da kulak zarlarınıza hasar riski olduğunu
  unutmayın. Kullandıktan sonra kulakiçi kulaklıkları kulaklarınızdan
  nazikçe çıkarın.
  Kulaklıklar hakkında
  • Uzun süre yüksek gürültüye maruz kalmanız duyma bozukluklarına
  yol açabileceğinden, üniteyi yüksek seste kullanmaktan kaçının.
  • Yüksek seste dış sesler duyulmayabilir. Araba veya bisiklet sürme
  vb. gibi duyma kaybının tehlike yaratabileceği durumlarda ürünü
  kullanmaktan kaçının.
  • Kulaklıklar açık havada kullanılacak şekilde tasarlandığından,
  dinledikleriniz dışarıdan duyulabilir. Etrafınızda bulunanları rahatsız
  etmemeye özen gösterin.
  Müşteriler için uyarı: aşağıdaki bilgiler yalnızca AB
  yönergelerini uygulayan ülkelerde satılan ekipmanlar
  için geçerlidir
  Üretici: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
  Japonya, Üretici Telefon no: +81-3-6748-2111
  Avrupa Birliği ürün uygunluğu için: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
  Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belçika
  Türkiye İrtibat Numaraları:
  Tel: 0216-633 98 00
  Faks: 0216-632 70 30
  e-mail: bilgi@eu.sony.com
  Olası duyma bozukluklarını önlemek için, uzun süre yüksek
  seste kullanmayın.
  AEEE Yönetmeliğine Uygundur
  Tasarım ve teknik özellikler üzerinde uyarıda bulunmaksızın değişiklik
  yapılabilir.
  Polski
  Informacje o instrukcjach
  1. Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja)
  2.
  (Przewodnik uruchamiania)
  Przewodnik uruchamiania zawiera następujące informacje:
  • Podstawowa instrukcja obsługi WALKMAN®
  • Opis dostępu do „Przewodnika pomocniczego zawierającego
  wszystkie instrukcje obsługi i wyjaśnienia na temat stron
  internetowych dotyczących obsługi klienta itp.
  • Opis dostępu do użytecznych stron internetowych dotyczących
  aplikacji komputerowych dostępnych w Internecie
  Choć przeglądanie Internetu jest bezpłatne, może zostać naliczona
  opłata za wymianę danych zgodnie z umową z operatorem.
  W niektórych krajach lub regionach, gdzie dokonano zakupu
  odtwarzacza Walkman, pewne modele mogą być niedostępne.
  Uwagi dotyczące użytkowania odtwarzacza
  Walkman
  Uwaga dotycząca akumulatora
  •Aby zapobiec obniżeniu sprawności akumulatora, należy go naładować co
  najmniej raz na pół roku lub raz na rok.
  Informacje dotyczące regulacji głośności (tylko w
  przypadku krajów/regionów stosujących się do
  dyrektyw europejskich)
  Celem alarmu dźwiękowego i ostrzeżenia [Sprawdź poziom głośności]
  jest ochrona słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia po
  raz pierwszy głośności powyżej poziomu szkodliwego dla słuchu.
  Sygnalizację dźwiękową i ostrzeżenie można anulować naciskając
  dowolny przycisk.
  Uwaga
  •Głośność można zwiększyć po anulowaniu alarmu i ostrzeżenia.
  •Po wstępnym ostrzeżeniu alarm i ostrzenie pojawią się ponownie po
  każdych 20łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała
  poziom szkodliwy dla słuchu. W takim przypadku głośność jest obniżana
  automatycznie.
  •Jeśli ustawiony poziom głośności jest szkodliwy dla słuchu i odtwarzacz
  Walkman zostanie wyłączony, automatycznie zostanie wybrany bezpieczny
  poziom.
  Objaw i rozwiązanie
  Odtwarzacz Walkman nie może naładować akumulatora lub nie jest
  rozpoznawany przez komputer.
  • Kabel USB (wchodzi w skład zestawu) nie został prawidłowo
  podłączony do złącza USB komputera. Odłącz kabel USB, a następnie
  podłącz go ponownie.
  • W przypadku pierwszego użycia odtwarzacza Walkman lub długiej
  przerwy w korzystaniu z urządzenia, proces rozpoznania odtwarzacza
  przez komputer może zająć kilka minut. Sprawdź, czy komputer
  rozpoznaje odtwarzacz Walkman po upływie około 10 minut od
  podłączenia go do komputera.
  • Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiązało problemu,
  całkowicie wyłącz komputer i odłącz odtwarzacz Walkman.
  Następnie odłącz kabel zasilający, akumulator i wszystkie inne
  urządzenia podłączone do komputera i zaczekaj pięć minut,
  ładunki elektrostatyczne ulegną rozproszeniu. Następnie ponownie
  włącz komputer i podłącz odtwarzacz Walkman.
  Zgodność i informacje
  Informacje na temat praw i znaków towarowych
  Aby uzyskać informacje na temat przepisów prawnych i regulacji,
  należy zapoznać się z treścią dokumentu „Ważne informacje”
  znajdującego się w dołączonym oprogramowaniu. Dokument ten
  będzie dostępny po zainstalowaniu oprogramowania dołączonego do
  odtwarzacza.
  Aby je zainstalować, otwórz folder [WALKMAN] w pamięci systemowej
  odtwarzacza Walkman po podłączeniu go do komputera.
  Użytkownicy systemu Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_
  Installer(.exe)]
  Użytkownicy systemu Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
  Po zainstalowaniu oprogramowania, kliknij dwukrotnie ikonę skrótu lub
  aliasu utworzoną na pulpicie.
  Informacje na temat słuchawek dousznych
  Wkładki douszne szczelnie wypełniają uszy. Dlatego należy pamiętać,
  że zbyt duży nacisk wywierany na wkładki douszne lub nagłe wyjęcie
  wkładek z uszu grozi uszkodzeniem uszu lub błon bębenkowych. Po
  zakończeniu słuchania należy ostrożnie wyjąć wkładki douszne z uszu.
  Informacje na temat słuchawek
  • Unikaj długotrwałego odtwarzania na wysokim poziomie głośności,
  który mógłby spowodować uszkodzenie słuchu.
  • Podczas słuchania na wysokim poziomie głośności możesz nie
  słyszeć dźwięków dochodzących z zewnątrz. Unikaj używania
  urządzenia w sytuacjach wymagających czujności, na przykład
  podczas prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem.
  • Słuchawki są otwarte, co oznacza, że emitują dźwięk na zewnątrz.
  Pamiętaj, aby nie przeszkadzać osobom, które są blisko Ciebie.
  Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą
  wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w
  których obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej
  Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
  Japonia
  Wprowadzenie produktu na terenie RP: Sony Europe Ltd., The Heights,
  Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania
  Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium,
  bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
  Belgia
  Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj długo głośnej
  muzyki.
  Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
  Magyar
  A kézikönyvekről
  1. Kezelési útmutató (ez az útmutató)
  2.
  (Használatbavételi útmutató)
  A Használatbavételi útmutató az alábbiakat tartalmazza:
  • A WALKMAN® alapvető kezelési utasításai
  • A kezelési útmutatót, az ügyféltámogatási webhely bemutatását stb.
  tartalmazó „Súgóútmutató” elérése
  • Hasznos számítógépes alkalmazásokat tartalmazó webhelyek
  elérésének módja az interneten
  A kézikönyvek böngészése ingyenes, de előfordulhat, hogy a
  szolgáltatási szerződésnek megfelelően kommunikációs díjat kell
  fizetnie.
  A Walkman vásárlásának országától/térségétől függően előfordulhat,
  hogy egyes modellek nem kaphatók.
  Megjegyzések a Walkman használatával
  kapcsolatban
  Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban
  •Az akkumulátor-teljesítmény romlásának megakadályozása érdekében
  félévente vagy évente legalább egyszer töltse fel az akkumulátort.
  Hangerő-szabályozás (Kizárólag az európai
  irányelveknek megfelelő országok/térségek
  esetében)
  A riasztás (hangjelzés) és a [Check the volume level] figyelmeztetés
  hallása védelme érdekében aktiválódik, amikor a hangerőt első
  alkalommal egy a füleire káros szint fölé emeli. Bármely gomb
  megnyomásával törölheti a riasztást és figyelmeztetést.
  Megjegyzés
  •A riasztás és figyelmeztetés törlését követően megnövelheti a hangerőt.
  •A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként
  ismétlődni fog, amíg a hangerő a füleire káros szint fölött van. Amikor ez
  történik, a hangerő automatikusan alacsonyabb szintre csökken.
  •Ha a füleire káros szintű hangerőnél kapcsolja ki a Walkman készüléket, a
  hangerő automatikusan a füleire nézve biztonságos szintre csökken.
  Ok és megoldás
  A Walkman nem tölti az akkumulátort vagy azt nem ismeri fel a
  számítógép.
  • Az USB-kábel (mellékelve) nem csatlakozik megfelelően a
  számítógép USB-csatlakozójához. Húzza ki az USB-kábelt, majd
  csatlakoztassa újra.
  • Amikor használatba veszi a Walkman készüléket vagy hosszú ideig
  nem használta a Walkman készüléket, néhány percet igénybe
  vehet, amíg számítógép észleli a készüléket. Körülbelül 10 perccel
  a számítógéphez történő csatlakoztatás után ellenőrizze, hogy a
  számítógép felismerte-e a Walkman készüléket.
  • Amennyiben a fenti javaslatok egyike sem oldja meg a problémát,
  kapcsolja ki teljesen a számítógépet, és csatlakoztassa le a Walkman
  készüléket. Ezután húzza ki a tápkábelt, az akkumulátort és a
  számítógéphez esetlegesen kapcsolt egyéb egységeket, és merítse
  le a számítógépet öt percen át. A lemerítés után kapcsolja be újra a
  számítógépet, és csatlakoztassa vissza a Walkman készüléket.
  Megfelelőség és információ
  Törvényi előírásokkal és védjegyekkel kapcsolatos
  információk
  Olvassa el a mellékelt szoftverben található „Fontos tudnivalók” című
  részt a jogszabályokra, szabályozásokra és védjegyekre vonatkozó
  részletekért. Az elolvasásához telepítse a számítógépére a mellékelt
  szoftvert.
  A telepítéshez a számítógéphez való csatlakoztatása után nyissa meg a
  [WALKMAN] lehetőséget a Walkman rendszertárolójában.
  Windows felhasználó: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]
  Mac felhasználó: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]
  A szoftver telepítése után kattintson kétszer az asztalon létrehozott
  parancsikonra vagy alias ikonra.
  A fülbe helyezhető fülhallgatók
  A füldugaszok „leszigetelik” a fület. A fül vagy a dobhártya károsodását
  okozhatja, ha erős nyomást fejt ki a füldugaszra vagy a füldugaszt
  hirtelen távolítja el a füléből. Ügyeljen arra, hogy a használat után
  finoman húzza ki a füldugaszokat a füleiből.
  A fejhallgatóról
  • Ne hallgassa a készüléket olyan magas hangerőn, amelynél a tartós
  zenehallgatás halláskárosodást okozhat.
  • A magas hangerő elnyomja a külvilág zaját. Ne hallgassa a
  készüléket olyan helyzetekben - pl: vezetés, kerékpározás közben -,
  amikor a füllel való tájékozódás különösen fontos.
  • Mivel a fejhallgatók nyitott kivitelűek, a hangok a fejhallgatón
  keresztül is hallhatók. Ügyeljen arra, hogy a közelben tarzkodó
  személyeket ne zavarja.
  Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak
  az Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban
  eladott berendezésekre vonatkozik
  Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
  Európai uniós termékbiztonság: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
  Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
  A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében ne
  használja hosszú ideig, nagy hangerővel.
  A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül
  megváltozhatnak.
  Česky
  O příručkách
  1. Návod k použití (tento návod)
  2.
  (Počáteční instrukce)
  Počáteční instrukce obsahují následující:
  • základní návod k použití přehrávače WALKMAN®,
  • informace o přístupu k „uživatelské příručce“, která obsahuje návod k
  použití, odkazy na webové stránky podpory pro zákazníky atd.,
  • informace o přístupu k webovým stránkám s užitečnými aplikacemi
  pro počítače PC.
  Prohlížení je sice zdarma, ale operátor si může účtovat komunikační
  poplatky podle vaší smlouvy.
  Některé modely nemusejí být k dispozici v závislosti na zemi/oblasti,
  kde jste přehrávač Walkman zakoupili.
  Poznámky kpoužití přehrávače Walkman
  Poznámka kbaterii
  •Aby nedošlo k degradaci akumulátoru, nabijte jej alespoň jednou za šest měsíců
  nebo každoročně.
  Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země/
  oblasti uplatňující evropské směrnice)
  Alarm (zvuková signalizace) s varováním [Check the volume level]
  (Ověřte nastavení hlasitosti) slouží k ochraně sluchu při prvním
  nastavení hlasitosti na škodlivou úroveň. Zvukový signál a varování
  můžete zrušit stisknutím libovolného tlačítka.
  Poznámka
  •Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit.
  •Po úvodním varování je zvukový signál s varováním opakován každých 20 hodin
  při nastavení hlasitosti na úroveň, která je pro sluch škodlivá. Jestliže k tomu
  dojde, hlasitost se automaticky ztlumí.
  •Je-li hlasitost nastavena na úroveň, která je pro sluch škodlivá, a přehrávač
  Walkman vypnete, bude hlasitost automaticky snížena na úroveň, která je pro
  sluch bezpečná.
  Symptom a nápravné opatření
  ehrávač Walkman nemůže nabít baterii nebo není vpočítači
  rozpoznán.
  • Kabel USB (součástí dodávky) není řádně připojen ke konektoru USB
  na počítači. Kabel USB odpojte, a potom jej znovu připojte.
  • Při prvním použití přehrávače Walkman nebo vsituaci, kdy jste
  přehrávač Walkman delší dobu nepoužívali, může jeho rozpoznání
  vpočítači trvat několik minut. Ověřte, zda počítač rozpozná přehrávač
  Walkman po jeho přibl. 10minutovém připojení kpočítači.
  • Pokud výše uvedené postupy daný problém nevyřeší, vypněte
  počítač a odpojte přehrávač Walkman. Pak odpojte napájecí kabel,
  baterii i vše ostatní, co je připojeno k počítači, a nechte vybít
  zbytkovou kapacitu po dobu pěti minut. Po vybití počítač opět
  zapněte a znovu připojte přehrávač Walkman.
  Vyhovění a informace
  Informace o zákonech a ochranných známkách
  Informace o zákonech, předpisech a právech k ochranným známkám
  najdete v části „Důležité informace v dodaném softwaru. Abyste si je
  mohli přečíst, je dodaný software nutné nainstalovat do počítače.
  Pro instalaci otevřete složku [WALKMAN] vúložišti systému přehrávače
  Walkman po připojení kpočítači.
  Uživatel Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
  Uživatel Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
  Po instalaci softwaru proveďte dvojí kliknutí na zástupce či ikonu aliasu
  vygenerovanou na ploše počítače.
  O sluchátkách do uší
  Koncovky zvukově utěsní uši. Proto nezapomínejte na existenci rizika
  poškození uší či ušních bubínků v případě vyvinutí vysokého tlaku
  na koncovky, nebo jsou-li koncovky rychle vyjmuty z uší. Po použití
  koncovek zajistěte jejich opatrné vyjmutí z uší.
  O sluchátkách
  • Vyhněte se používání přístroje při hlasitosti, která může při
  dlouhotrvajicím poslechu poškodit Váš sluch.
  • Při používání přístroje při vysoké hlasitosti se vnější zvuky mohou
  stát neslyšitelnými. Nepoužívejte přistroj v situacích, které vyžadují
  zvýšenou pozornost, např. při řízení auta nebo jízdě na kole.
  • Protože sluchátka jsou otevřená, zvuky se ze sluchátek ozývají ven.
  Nerušte osoby ve vaší blízkosti.
  Poznámka pro zákazníky: následující informace se
  vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve
  kterých platí směrnice EU
  Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
  Japonsko
  Pro technické požadavky dle směrnic EU: Sony Belgium, bijkantoor van
  Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie
  Abyste zabránili případnému poškození sluchu, neposlouchejte
  hudbu při vysokých stupních hlasitosti po delší dobu.
  Design a technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
  Romană
  Despre manualele de utilizare
  1. Manual de instrucțiuni (acest manual)
  2.
  (Ghid de inițiere)
  Ghidul de inițiere descrie următoarele:
  • Instrucțiuni de utilizare de bază a dispozitivului WALKMAN®
  • Modul de accesare a „Ghidului de asistență”, care cuprinde toate
  instrucțiunile de utilizare și explicații privind site-urile web de
  asistență pentru clienți etc.
  • Modul de accesare a site-urilor web cu aplicații utile pentru PC pe
  Internet
  Deşi navigarea este gratuită, este posibil să vi se perceapă o taxă de
  comunicaţie, în funcţie de contractul cu furnizorul dumneavoastră.
  În funcție de țara/regiunea de unde ați cumpărat Walkman-ul, este
  posibil ca unele modele să nu fie disponibile.
  Note pentru utilizarea Walkman-ului
  Notă pentru baterie
  •Pentru a evita deteriorarea bateriei, încărcaţi bateria cel puţin o dată la şase luni
  sau o dată pe an.
  Despre utilizarea volumului (Doar pentru ţările/
  regiunile care respectă Directivele Europene)
  O alarmă sonoră (bip) şi un avertisment [Check the volume level] au ca
  scop protejarea urechilor când măriţi volumul până la un nivel care este
  dăunător auzului, pentru prima oară. Puteţi anula semnalul sonor şi
  avertismentul apăsând pe orice buton.
  Notă
  •Puteţi mări volumul după anularea alarmei şi a avertismentului.
  •După avertismentul iniţial, alarma şi avertismentul se repetă la fiecare 20 de
  ore cumulate când volumul este setat la un nivel dăunător urechilor. Când se
  întâmplă acest lucru, volumul este micşorat automat.
  •Dacă volumul este setat la un nivel dăunător urechilor şi opriţi dispozitivul
  Walkman, volumul este micşorat automat până la un nivel de ascultare în
  siguranţă.
  Simptom şi remediu
  Bateria Walkman-ului nu poate fi încărcată sau Walkman-ul nu este
  recunoscut de computer.
  • Cablul USB (inclus) nu este conectat corect la un conector USB de pe
  computer. Decuplaţi cablul USB şi reconectaţi-l.
  • Când utilizaţi Walkman-ul pentru prima oară sau dacă nu aţi
  utilizat Walkman-ul o perioadă îndelungată de timp, este posibil să
  dureze câteva minute ca să fie recunoscut de computer. Verificaţi
  dacă computerul recunoaşte Walkman-ul după ce l-aţi conectat la
  computer de circa 10 minute.
  • Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema în urma recomandărilor de
  mai sus, închideţi computerul şi deconectaţi Walkman-ul. Apoi
  deconectaţi cablul de alimentare, bateria şi orice altceva cuplat
  la computer şi descărcaţi Walkman-ul timp de cinci minute. După
  descărcare, porniţi din nou computerul şi reconectaţi Walkman-ul.
  Conformitate şi informaţii
  Informaţii despre legislaţie şi mărci comerciale
  Pentru detalii privind legi, reglementări şi drepturi comerciale,
  consultaţi documentul „Informaţii importante”, care se află în software-
  ul furnizat. Pentru a-l citi, instalaţi pe computer software-ul furnizat.
  Pentru instalare, deschideţi folderul [WALKMAN] din sistemul de stocare
  al Walkman-ului după ce l-aţi conectat la computer.
  Utilizator Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
  Utilizator Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
  După instalarea software-ului, daţi dublu clic pe comanda rapidă sau
  pe pictograma generată pe computer.
  Despre căștile auriculare
  Căștile interne vă sigilează urechile. Prin urmare, aveţi grijă deoarece
  există riscul afectării urechilor sau a timpanelor dacă exercitaţi o
  presiune puternică sau dacă scoateţi căștile interne brusc din ureche.
  După utilizare, scoateţi căștile interne cu grijă din urechi.
  Despre căşti
  • Evitaţi redarea la această unitate la un volum atât de ridicat care v-ar
  putea dăuna auzului.
  • Este posibil să nu se poată auzi sunetele exterioare când volumul
  este ridicat. Evitaţi ascultarea la aparat în situaţiile în care auzul nu
  trebuie afectat, cum ar fi situaţiile în care conduceţi maşina sau
  mergeţi cu bicicleta.
  • Întrucât căştile sunt de tip spaţii deschise, sunetele se propagă
  în afara căştilor. Ţineţi minte să nu deranjaţi persoanele de lângă
  dumneavoastră.
  Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică
  numai echipamentelor vândute în ţările care respectă
  directivele UE
  Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
  Japonia
  Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Belgium, bijkantoor van
  Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
  Pentru a preveni eventualele afecţiuni ale auzului, evitaţi
  ascultarea la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.
  Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.

Do you have a question about the Sony NW-E394?

Ask the question you have about the Sony NW-E394 here simply to other product owners. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Sony NW-E394 owners to provide you with a good answer.

View here the free Sony NW-E394 manual. Have you read the manual but does it answer your question? Then ask your question on this page to other Sony NW-E394 owners.

Product specifications

Brand Sony
Model NW-E394
Product Mp3 Player
EAN 4548736020924
Language English, German, French, Spanish, Italian, Polish, Romanian, Turkish, Slovak, Greek, Hungarian
Filetype PDF
Performance
Type MP3 player
Languages support CHI (SIMPL), CHI (TR), DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, TUR
Playback modes Normal, Repeat, Repeat one, Shuffle
Picture viewer
Camera
Built-in camera
Second camera
Design
Product colour Blue
Volume control Digital
Certification CE
Storage
Player media type Flash memory
Total storage capacity 8GB
Card reader integrated -
Power
Rechargeable
Continuous audio playback time 35
Battery technology -
Battery recharge time 2
Display
Touchscreen
Display TFT
Display diagonal 1.77 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 12 28 1 RPM 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 14 30 1 M 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 15 31 1 kHz 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 16 32 1 ° 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 17 33 1 x
Display resolution 128 x 160
Display number of colours 65536 colours
Backlight
File formats
Audio formats supported AAC, MP3, PCM, WMV
Image formats supported JPG
System requirements
Windows operating systems supported Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac operating systems supported Mac OS X 10.6 S✗w Leopard
USB required
Headphones
Headphone connectivity 3.5 mm
Audio
Built-in speaker(s) -
Equalizer
Equalizer modes Custom, Jazz, Pop
Equalizer bands quantity 5
Equalizer customizable
Operational conditions
Operating temperature (T-T) 5 - 35
Weight & dimensions
Weight 39
Depth 10mm
Height 92mm
Width 43mm
Radio
FM radio
Supported radio bands FM
Antenna type Headphone/Earphone cord
FM band range 87.5 - 108MHz
Preset stations quantity 30
Packaging content
Headphones included
Quick start guide
User guide
Cables included USB
Record modes
Voice recording -
Ports & interfaces
Interface USB 2.0
Other features
USB version 2.0
USB connectivity

Buy related products:

  Related products

  Mp3 Player Sony