Panasonic SC-HC35EG manual

Panasonic SC-HC35EG

On this page you find the Panasonic SC-HC35EG manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Panasonic
Model
SC-HC35EG
Product
EAN
Language
English, Polish, Russian, Czech, Slovak, Ukrainian
Filetype
PDF
Website
http://www.panasonic.com/
RQTX1265-1R
until
2011/02/28
POLSKIРУССКИЙУКРАЇНСЬКА ČESKY ENGLISH
EG
EP
Dear customer
Thank you for purchasing this product.
For optimum performance and safety, please read these instructions
carefully.
Please keep this manual for future reference.
Drogi Kliencie
Dziękujemy za zakupienie tego produktu.
Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją sprzętu prosimy o
dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji. Prosimy o
zachowanie niniejszej instrukcji obsługi.
Vážený zákazníku
Děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek.
Dříve, než se pustíte do zapojování a začnete výrobek používat či
provádět nastavování, prostudujte si prosím celý tento návod.
Uschovejte si prosím tento návod k obsluze.
Included Installation Instructions (> 2, 6)
The installation should never be done by any other than a
qualified installation specialist.
Before commencing work, carefully read these installation
instructions and the operating instructions to ensure that installation
is performed correctly.
(Please keep these instructions. You may need them when
maintaining or moving this unit.)
Załączone instrukcje instalacji (> 20, 24)
Instalacja może być przeprowadzana wyłącznie przez
wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się instalacją.
Przed rozpoczęciem pracy należy się dokładnie zapoznać z
instrukcją instalacji oraz z instrukcją obsługi, aby się upewnić, że
instalacja została przeprowadzona prawidłowo.
(Proszę zachować niniejszą instrukcję. Będzie ona potrzebna
podczas serwisowania lub przenoszenia urządzenia.)
Přiložené pokyny k instalaci (> 38, 42)
Instalaci by měl provést kvalifikovaný odborník.
Před zahájením instalace si pečlivě pročtěte tyto pokyny k instalaci a
návod k obsluze, abyste instalaci provedli opravdu správně.
(Tyto pokyny si uschovejte. Můžete je potřebovat při údržbě nebo
přesouvání tohoto zařízení.)
Operating Instructions
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації
Compact Stereo System
Kompaktowy zestaw stereo
Kompaktní stereo systém
Компактная стереосистема
Компактна Стереосистема
Model No. SC-HC55
SC-HC35
Уважаемый покупатель
Благодарим вас за покупку изделия нашей фирмы.
Прежде чем подключать, использовать или настраивать
настоящий аппарат, необходимо полностью ознакомится с
настоящей инструкцией. Инструкцию следует сохранить, она
может понадобиться в будущем.
Шановний покупець!
Дякуємо за купівлю цього продукту.
Перед підключенням, користуванням чи регулюванням апарату
уважно прочитайте усю інструкцію. Зберігайте інструкцію з
експлуатації для довідки у майбутньому.
Включенные инструкции по установке (> 56, 60)
Установочные работы производятся только
квалифицированным специалистом по установке.
Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данными
инструкциями по установке и эксплуатации для обеспечения
надлежащей установки устройства.
(Сохраните данные инструкции. Они могут понадобиться при
техническом обслуживании или перемещении данного
устройства.)
Інструкції з монтажу надаються в комплекті
(> 74, 78)
Монтаж має виконувати тільки кваліфікований фахівець із
монтажу.
Перед початком робіт уважно прочитайте інструкцію з монтажу
та інструкцію з експлуатації, щоб правильно виконати монтаж.
(Збережіть інструкцію. Вона може знадобитися під час
обслуговування або переміщення апарата.)
SC-HC55_35-RQTX1265.book 1 ページ 2011年3月27日 日曜日 午後7時32分

Do you have a question about the Panasonic SC-HC35EG?

If you have a question about the "Panasonic SC-HC35EG", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Audio
Audio output channels   2.0
RMS rated power   40
Frequency range   -
Ports & interfaces
Headphone connectivity   -
Bluetooth   no
AUX in yes
USB 2.0 ports quantity   1
Radio
FM radio   yes
Preset stations quantity   30
Display
Display   LCD
Performance
Apple docking compatibility   iPhone, iPod
Power
Built-in charger   yes
Other features
Dimensions (WxDxH)   480 x 84 x 194 mm
Weight & dimensions
Weight   2400
Design
Product colour   Red

Related products: