Maxwell MW-1046 B manual

Maxwell MW-1046 B

On this page you find the Maxwell MW-1046 B manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Maxwell
Model
MW-1046 B
Product
EAN
9120048693987
Language
English, German, Russian, Romanian, Ukrainian
Filetype
PDF
FIERBĂTOR
Descriere
1. Corpul
2. Indicator nivel maxim de apă «MAX»
3. Capac
4. Mâner
5. Buton de conectare/deconectare «0/I» cu
indicatorul de lucru
6. Suport
7. Locaş pentru rularea cablului de alimentare
Atenţie!
Pentru protecţie suplimentară este recomandabilă
instalarea unui disjunctor de protecţie (ECB) cu
curent nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul
de alimentare electrică. Pentru instalarea ECB
adresaţi-vă unui specialist.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi cu atenţie această instrucţiune înainte de
utilizarea aparatului şi păstraţi-o pentru consultări
ulterioare.
Utilizaţi aparatul doar în scopul pentru care a
fost creat, aşa cum este descris în această
instrucţiune. Utilizarea greşită a aparatului
poate duce la defectarea acestuia, cauzarea de
prejudicii utilizatorului şi proprietăţii lui.
Verificaţi daca tensiunea de lucru a
dispozitivului coincide cu tensiunea din reţea.
Cablul de alimentare este dotat cu fişă de tip
«euro»; conectaţi doar la prize prevăzute cu
împământare sigură.
Pentru a evita riscul de apariţie a incendiului
nu utilizaţi maşon de reducţie la conectarea
fierbătorului la priza electrică.
Nu folosiţi fierbătorul în baie. Nu-l utilizaţi în
apropierea piscinelor sau a altor recipiente
umplute cu apă.
Nu folosiţi fierbătorul în apropierea surselor
de căldură sau a flăcării deschise.
Nu folosiţi fierbătorul în afara încăperilor.
Nu apucaţi carcasa sau mînerul fierbătorul cu
mâinile umede.
Nu lăsaţi fierbătorul conectat nesupravegheat.
Plasaţi fierbătorul pe o suprafaţa plană şi
stabilă, nu-l puneţi pe marginea mesei.
Înainte de a conecta fierbătorul, asiguraţi-vă
că el este plasat pe suport fără înclinare.
Utilizaţi doar suportul care este furnizat
împreună cu aparatul.
Nu lăsaţi cablul de alimentare atîrne de
pe masă, şi asiguraţi-vă el nu se atinge
de suprafeţe fierbinţi. Lungimea cablului
de alimentare poate fi reglata prin fixarea
cablului in locul pentru rularea cablului.
Nu conectaţi fierbătorul fără apă.
Nu turnaţi apă în fierbător atunci cînd el se
află pe suport.
Nu utilizaţi fierbătorul cu capacul neînchis.
Utilizaţi fierbătorul numai pentru fierberea
apei, este interzisă încălzirea sau fierberea
altor lichidelor în fierbător.
Aveţi grijă ca nivelul apei din fierbător nu
se situeze sub nivelul minim «MIN» şi nu
depăşească nivelul maxim «MAX». În caz
de umplere dincolo de nivelul maxim apa se
poate vărsa în timpul fierberii.
Pentru a evita opărirea cu aburi fierbinţi, nu
aplecaţi deasupra fierbătorului în funcţionare.
Cpacul fierbătorului atinge temperaturi înalte
în timpul funcţionării, fiţi precauţi!
Nu deschideţi capacul în timpul fierberii apei.
Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale
fierbătorului, apucaţi-l doar de mîner.
Mutaţi cu prudenţă fierbătorul ce conţine apă
fierbinte.
Nu luaţi fierbătorul de pe suport în timpul
funcţionării lui. Dacă aveţi nevoie să-l luaţi de
pe suport, deconectaţi-l, mutând butonul de
conectare/deconectare în poziţia «0», apoi
puteţi să-l ridicaţi de pe suport.
Deconectaţi aparatul de la reţea înainte
de curăţare, sau dacă nu îl folosiţi. Pentru
deconectare trageţi de fişă, nu de cablu.
Pentru a evita şocul electric nu scufundaţi
dispozitivul şi suportul în apă sau alte lichide.
Nu plasaţi fierbătorul şi suportul în maşina de
spălat vase.
Nu permiteţi copiilor să folosească fierbătorul
în calitate de jucarie.
Acest aparat nu este destinat pentru
folosire de către copii sau persoane infirme
decât în cazul în care li se dau instrucţiuni
corespunzătoare şi clare de către persoana
responsabilă de siguranţa lor cu privire la
folosirea sigură a aparatului şi despre riscurile
care pot apărea în caz de folosire greşită.
Păstraţi dispozitivul în locuri neaccesibile
pentru copii.
Din motive de siguranţa copiilor nu lăsaţi
pungile de polietilenă, utilizate în calitate de
ambalaj fără supraveghere.
Atenţie! Nu permiteţi copiilor se joace cu
pachete de polietilenă sau pelicule. Pericol
de asfixiere!
Verificaţi periodic cablul de alimentare
şi fişa. Nu folosiţi fierbătorul dacă corpul
fierbătorului, corpul suportului, fişa sau cablul
de alimentare prezintă defecţiuni.
Este interzisă repararea dispozitivului de sine
stătător. Dacă aţi depistat careva defecte,
deconectaţi dispozitivul de la reţea şi adresaţi
la un centru autorizat de service.
APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI
CASNIC
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
În caz de transportare sau păstrare a
dispozitivului la temperaturi joase este
necesar să-l menţineţi la temperatura camerei
timp de cel puţin două ore.
Scoateţi fierbătorul din ambalaj, şi îndepărtaţi
toate etichetele care ar împiedica funcţionarea
aparatului.
Verificaţi daca tensiunea de lucru a
dispozitivului coincide cu tensiunea din reţea.
Introduceţi fişa cablului de alimentare în
priză.
Pentru a umple fierbătorul cu apă ridicaţi-l de
pe suport (6), deschideţi capacul (3).
Umpleţi fierbătorul cu apă până la indicatorul
nivelului maxim (2) «MAX», instalaţi capacul
(3) la loc, aşezaţi firbătorul pe suport (6).
Asiguraţi-vă, că capacul fierbătorului (3) este
bine închis.
Porniţi fierbătorul apăsând pe tasta (5) «0/I»,
indicatorul pentru controlul funcţionării se va
aprinde.
Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va
deconecta automat. Goliţi de apă şi repetaţi
fierberea de 2-3 ori.
Atenţie! Capacul ceramic (3) se încălzeşte în
timpul funcţionării, aveţi grijă când deschideţi
capacul pentru reumplerea cu apă.
Remarcă:
La utilizarea fierbătorului asiguraţi-vă
butonul (5) «0/I» nu este blocat de obiecte
străine, iar capacul (3) este bine închis,
în caz contrar deconectarea automată a
fierbătorului va fi imposibilă.
Înainte de a ridica fierbătorul de pe suport
asiguraţi-vă acesta este scos din funcţiune,
tasta (5) «0/I» se află în poziţia «0» .
UTILIZAREA
Introduceţi fişa cablului de alimentare în
priză.
Pentru a umple fierbătorul cu apă ridicaţi-l de
pe suport (6), deschideţi capacul fierbătorului
(3). Nu umpleţi firebătorul cu apă mai jos de
nivelul «MIN» şi dincolo de nivelul maxim
«MAX».
Instalaţi capacul (3) la loc, aşezaţi fierbătorul
cu apă pe suport (6).
Porniţi fierbătorul apăsând pe tasta (5) «0/I»,
indicatorul de lucru se va aprinde.
Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va
deconecta automat.
Ridicând fierbătorul de pe suport (6),
asiguraţi-vă că acesta este oprit.
După oprirea fierbătorului aşteptaţi 10-20
de secunde, după care puteţi porni din nou
fierbătorul pentru a fierbe apa.
Dacă aţi pornit accidental fierbătorul, iar
nivelul apei în acesta este mai jos de
limita minimă, va acţiona siguranţa termică
automată şi fierbătorul se va opri. În acest
caz, ridicaţi fierbătorul de pe suport (6) şi
lăsaţi-l se răcească 5-10 minute, apoi
umpleţi fierbătorul cu apă şi porniţi-l, aparatul
va funcţiona în regim normal.
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Înainte de curăţare deconectaţi dipozitivul de
la reţea, vărsaţi apa şi lăsaţi fierbătorul
se răcească.
Ştergeţi suprafaţa exterioară a fierbătorului
cu o cârpă umedă sau un burete. Pentru
înlăturarea murdăriei folosiţi detergenţi
delicaţi, nu folosiţi perii de metal şi detergenţi
abrazivi.
Nu scufundaţi fierbătorul şi suportul în apă
sau în alte lichide.
Nu plasaţi fierbătorul şi suportul în maşina
de spălat vase.
Îndepărtarea depunerelor de calcar
Depunerile de calcar din interiorul fierbătorului
influenţează calităţile gustative ale apei,
precum şi schimbul de căldură dintre apă şi
elementul de încălzire.
Pentru înlăturarea depunerilor de calcar
umpleţi fierbătorul pînă la nivelul maxim cu
apă, în care dizolvaţi oţet de bucătărie în
proporţie de 2:1.
Încălziţi apa pînă la fierbere şi lăsaţi-o în
fierbător peste noapte. Dimineaţa vărsaţi
lichidul, umpleţi fierbătorul cu apă pînă la
nivelul maxim, fierbeţi-o şi vărsaţi-o.
Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar
pot fi utilizate soluţii speciale, destinate
pentru curăţarea fierbătorelor electrice.
Curăţaţi fierbătorul de depunerile de calacar
în mod regulat.
PĂSTRARE
Înainte de a plasa fierbătorul pentru păstrare
pe termen lung, decnectaţi-l de la reţea,
vărsaţi apă şi lăsaţi să se răcească.
Fixaţi cablul de alimentare în locaşul pentru
rularea cablului (7).
Păstraţi aparatul la un loc uscat şi răcoros,
inaccesibil pentru copii.
SET DE LIVRARE
Fierbător – 1 buc.
Suport – 1buc.
Instrucţiune – 1 buc.
SPECIFICAŢII TEHNICE
Alimentare: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Putere: 1300-1500 W
Capacitate maximă de apă: 1,0 l
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
caracteristicile dispozitivelor fără anunţare
prealabilă.
Termenul de funcţionare a dispozitivului - 3
ani.
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul
dat, rugăm adresaţi la distribuitorul
regional sau la compania, unde a fost procurat
produsul dat. Serviciul de garanţie se realizează
cu condiţia prezentării bonului de plată sau a
oricărui alt document financiar, care confirmă
cumpărarea produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţelor
EMC, întocmite în conformitate cu
Directiva 89/336/EEC i Directiva
cu privire la electrosecuritate/joasă
tensiune (73/23 EEC).
romÂnĂ/ moldoveneascĂ
6
ШАЙНЕК
Сипаттамасы
1. Корпусы
2. Максималды су деңгейінің көрсеткіші «MAX»
3. Қақпақ
4. Сап
5. Жұмыс көрсеткіші бар қосу/өшіру пернесі (0/I)
6. Тіреу
7. Желілік бауды орайтын орын
Назар аударыңыз!
Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру тізбегіне
қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30
мА-ден аспайтын номиналды іске қосылу тоғымен
орнатқан дұрыс, ҚАҚ орнатқан кезде маманға
хабарласқан жөн.
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Электроприборды пайдаланбас бұрын, осы пай-
далану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да,
оны анықтамалық материал ретінде пайдалану
үшін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай
тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
Приборды дұрыс қолданбау оның бұзылуына
және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян
келтіруге әкеп соғуы мүмкін.
Құрылғының жұмыс кернеуі желідегі кернеуге
сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
Желілік бау еуроайыртетікпен жабдықталған,
оны сенімді жерлендіру түйіспесі ашалыққа
қосыңыз.
Өрттің пайда болу тәуекелін болдырмас үшін
шайнекті электр розеткасына қосқан кезде
өткізуші тоқ құралдарын пайдаланбаңыз.
Шайнекті жуынатын бөлмелерде
пайдаланбаңыз. Оны бассейндердің неме-
се су толтырылған басқа да ыдыстардың
жанында пайдаланбаңыз.
Шайнекті тікелей жылу көзіне немесе ашық
отқа жақын жерде пайдаланбаңыз.
Шайнекті бөлмеден тыс жерде пайдалануға
тыйым салынады.
Шайнектің корпусын немесе тұтқасын су
қолыңызбен ұстамаңыз.
Іске қосылған шайнекті қараусыз
қалдырмаңыз.
Шайнекті тегіс және тұрақты бетте
пайдаланыңыз, шайнекті үстелдің шетіне
қоймаңыз.
Шайнекті қосар алдында, оның тұғырда
дұрыс тұрғанын тексеріп алыңыз.
Жеткізілім жинағына кіретін тіреуді ғана
пайдаланыңыз.
Электр бауының үстелден салбырауына жол
бермеңіз, сонымен қатар, оның ыстық беттер-
мен жанаспауын байқаңыз. Желілік баудың
ұзындығын оны желілік бауды орайтын жерге
бекітіп реттеуге болады.
Шайнекті сусыз пайдаланбаңыз.
Тұғырда тұрған шайнекке су құймаңыз.
Қақпағы тығыз жабылмаған шайнекті
пайдаланбаңыз.
Шайнекті тек суды қайнату үшін пайдаланыңыз,
кез келген басқа сұйықтықтарды қыздыруға
немесе қайнатуға тыйым салынады.
Шайнектегі судың деңгейі «MIN» минимал-
ды белгісінен төмен және «MAX» максимал-
ды белгіден жоғары болмауын қадағалаңыз.
Максималды белгі деңгейінен асып кеткен
жағдайда қайнап жатқан су қайнау кезінде
шашырауы мүмкін.
Ыстық буға күйіп қалмас үшін жұмыс істеп
тұрған шәйнектің шүмегінің үстіне еңкеймеңіз.
Шайнектің қақпағы жұмыс істеп тұрған кезде
қызады, абай болыңыз!
Су қайнап жатқан кезде шайнектің қақпағын
ашуға тыйым салынады.
Шәйнектің ыстық беттеріне қол тигізбеңіз,
сабынан ғана ұстаңыз.
Қайнатындыға толтырылған шәйнекті
тасымалдағанда абай болыңыз.
Жұмыс істеп тұрған шайнекті тіреуден шешу-
ге тыйым салынады. Егер шайнекті шешу
қажеттілігі туындаса, қосу/сөндіру батырма-
сын «0» күйіне ауыстырып, оны сөндіріңіз, ал
содан кейін тіреуден шешіңіз.
Құрылғыны тазалау алдында немесе пайда-
ланбайтын болған жағдайда, оны желіден
ажыратыңыз. Құрылғыны желіден ажыратқан
кезде, оны желілік шнурынан тартпай, аша-
сынан ұстаңыз.
Электр тоғының соғу қаупін болдырмас үшін
приборды және тұғырды суға немесе кез кел-
ген басқа да сұйықтыққа батырмаңыз.
Шәйнек пен тіреуді ыдыс жуатын машинаға
салмаңыз.
Шайнекті балаларға ойыншық ретінде
бермеңіз.
Берілген құрылғы балалар немесе
мүмкіндіктері шектеулі адамдар пайдалануы-
на арналмаған, егер олардың қауіпсіздігі үшін
жауап беретін тұлғамен аспапты қауіпсіз пай-
далану және оны дұрыс пайдаланбаған кезде
пайда болатын қауіптер туралы сәйкес және
түсінікті нұсқаулықтар берілген болмаса.
Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз.
Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан, қаптама
ретінде пайдаланылатын полиэтилен
пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.
Назар аударыңыз! Балаларға полиэти-
лен пакеттермен немесе қаптама үлдірмен
ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі!
Уақыт өте келе желілік шнурын және желілік
шнур ашасын тексеріп отырыңыз. Шайнектің,
тұғыр корпусының, желілік ашаның немесе
желілік шнурдың бүлінген жерлері бар болған
жағдайда, шайнекті пайдаланбаңыз.
Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тыйым
салынады. Ақаулықтар табылғанда оны
желіден ажыратыңыз және тел туындыгер-
лес (өкілетті) қызмет көрсету орталықтарына
хабарласыңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА
Құрылғыны төмен температура кезінді
тасымалдаған немесе сақтаған жағдайда
оны бөлме температурасында екі сағаттан
кем емес уақыт ұстаған жөн.
Шәйнекті ораудан шығарыңыз, құрылғының
жұмысына кедергі болатын кез-келген жап-
сырмаларды жойыңыз.
Құрылғының жұмыс кернеуі желідегі кернеуге
сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
Желілік шнурдың ашасын электр розеткасы-
на сұғыңыз.
Шәйнекке су толтыру үшін оны тұғырдан (6)
шешіп алып, қақпақты (3) ашыңыз.
Шәйнекке суды «MAX» максималды деңгей
көрсеткішіне (2) дейін құйыңыз, қақпақты
(3) орнына орнатыңыз, шәйнекті тұғырға
(6) орнатыңыз. Шайнектің қақпағы (3) толық
жабылғанына көз жеткізіңіз.
«0/I» пернесін (5) басып шайнекті қосыңыз,
осы кезде жұмыс көрсеткіші жанады.
Су қайнаған кезде шайнек автоматты сөнеді.
Суды төгіңіз және суды қайнату рәсімін 2-3
рет қайталаңыз.
Назар аударыңыз! Керамикалық қақпақ (3)
жұмыс істеп тұрған кезде қызады, қайта су
құю үшін қақпақты ашқан кезде абай болыңыз.
Ескерту:
Шайнекті пайдаланған кезде, іске «0/I»
батырмасын (5) бөтен заттар бөгеттеп
тұрмағанына, ал қақпақ (3) тығыз
жабылғанына көз жеткізіңіз, кері жағдайда
шайнектің автоматты сөнуі мүмкін бол-
майды.
Шәйнекті тұғырдан шешіп алмас бұрын,
шәйнектің ажыратылып тұрғанын, «0/I»
пернесінің (5) «0» күйде тұрғанын тексеріп
алыңыз.
ПАЙДАЛАНУ
Желілік шнурдың ашасын электр розеткасы-
на сұғыңыз.
Шәйнекке су толтыру үшін оны тұғырдан
(6) шешіп алып, шәйнектің қақпағын (3)
ашыңыз. Шайнекке суды «MIN» минималды
белгісінен төмен емес және «MAX» макси-
малды белгіден асырмай құйыңыз.
Қақпақты (3) орнына салыңыз, толтырылған
шәйнекіт тұғырға (6) орналастырыңыз.
«0/I» пернесін (5) басып шайнекті қосыңыз,
осы кезде жұмыс көрсеткіші жанады.
Су қайнаған кезде шайнек автоматты сөнеді.
Шайнекті тұғырдан (6) ала отырып, оның
сөндірулі екенін тексеріңіз.
Шәйнек сөнгеннен кейін 10-20 секунд күтіңіз,
осыдан кейін шәйнекті суды қайта қайнату
үшін қайтадан қоса аласыз.
Егер сіз шәйнекті абайсызда аз суы-
мен қосып қалсаңыз, онда автоматты
термосақтандырғыш іске қосылады, бұл
кезде шәйнек ажыратылады. Бұл жағдайда
шайнекті тұғырдан (6) алып қойыңыз да,
5-10 минут бойы оны суытыңыз, одан кейін
шайнекті суға толтырыңыз да оны қосыңыз,
прибор қалыпты жағдайда жұмыс істейтін
болады.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМІ
Тазалау алдында құрылғыны желіден
ажыратыңыз, суын төгіңіз және шәйнекке
салқындауға беріңіз.
Шәйнектің сыртқы бетін дымқыл шүберекпен
немесе ысқышпен сүртіңіз. Кірді кетіру үшін
жұмсақ тазартқыш заттарды пайдаланыңыз,
металдан жасалған қылшақтарды және
қажайтын жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
Шәйнек пен тұғырды суға және басқа
сұйықтықтарға салмаңыз.
Шәйнек пен тіреуді ыдыс жуатын машинаға
салмаңыз.
Қақты жою
Шайнектің ішінде түзілетін қақ, судың дәмдік
сапасына әсер етеді, сондай-ақ су мен
қыздырғыш элементтің арасындағы жылу
алмасуды бұзады.
Қақты кетіру үшін ас сірке суы 2:1 про-
порциясы бойынша араластырылған суды
шайнектің ең жоғарғы деңгейіне дейін
толтырыңыз.
Сұйықтықты қайнатыңыз да, оны түнге
қалтырыңыз. Таңертең сұйықты төгіп
тастаңыз, шайнекті ең жоғарғы деңгейге
дейін сумен толытырыңыз да, оны қайнатып,
содан кейін төгіп тастаңыз.
Қақты кетіру үшін электр шайнектеріне
арналған арнайы заттарды пайдалануға
болады.
Шайнекті қақтан мезгілімен тазартып
тұрыңыз.
САҚТАУ
Құрылғыны ұзақ уақытқа сақтап қойғанға
дейін, оны желіден ажыратыңыз, суын төгіңіз
және құрылғыға салқындауға уақыт беріңіз.
Желілік шнурды шнур оралатын жерге (7)
бекітіңіз.
Шайнекті құрғақ, салқын, балалардың
қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ
Шайнек – 1 дн.
Тіреу – 1 дн.
Нұсқаулық – 1дн.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАРЫ
Қоректендіру кернеуі: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Қуаты: 1300-1500 Вт
Судың максималды көлемі: 1,0 л
Өндіруші құрылғылардың сипаттамала-
рын алдын-ла хабарлаусыз өзгерту құқығын
сақтайды.
Прибордың қызмет ету мерзімі – 3 жыл.
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе кви-
танциясын көрсетуi қажет.
Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
сәйкес келедi негiзгi
Мiндеттемелер 89/336/EEC
Дерективаның ережелерiне
енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)
ҚАЗАҚША
542
KETTLE
Description
1. Body
2. “MAX” water level mark
3. Lid
4. Handle
5. On/Off button “0/I” with operation indicator
6. Base
7. Cord storage
Attention!
For additional protection it is reasonable to
install a residual current device (RCD) with nomi-
nal operation current not exceeding 30 mA. To
install RCD contact a specialist.
SAFETY MEASURES
Before using the unit, read these instructions
carefully. Keep these instructions for future
reference.
Use the unit for intended purposes only, as
specified in this manual. Mishandling the unit
can lead to its breakage and cause harm to the
user or damage to his/her property.
Make sure that your home mains voltage
corresponds to the voltage specified on the
unit body.
Power cord is equipped with “euro plug”;
plug it into the socket with reliable ground-
ing contact.
In order to avoid risk of fire do not use adapt-
ers for connecting kettle to the mains.
Do not use kettle in bathrooms. Do not use
it near swimming pools or other containers
filled with water.
Do not use the kettle near heat sources and
open flame.
Do not use the kettle outdoors.
Do not touch kettle body or handle with wet
hands.
Do not leave the operating kettle unattend-
ed.
Place the kettle on a flat stable surface; do
not place the kettle on the edge of the table.
Before switching the kettle on make sure
that it is placed on the base evenly.
Use only the base supplied with the unit.
Do not let the cord hang over the edge of a
table, and make sure it does not touch hot
surfaces. You can adjust the power cord
length, winding it over the cord storage.
Do not switch the kettle on if it is empty.
Do not fill the kettle with water when it stands
on the base.
Do not use the kettle if the lid is not closed
tightly.
Use the kettle only for water boiling. It is pro-
hibited to heat or boil other liquids.
Ensure that water level is not below the mini-
mum mark «MIN» and not above the maximal
mark «MAX». If water level exceeds the maxi-
mal mark level, boiling water can splash out.
In order to avoid burns by hot steam, do not
bend over the kettle spout while it is oper-
ating.
Be careful, the kettle lid gets hot during
operation!
Do not open the kettle lid while boiling.
Do not touch hot surfaces of the kettle, take
it only by the handle.
Be careful while carrying the kettle filled with
boiling water.
Do not remove the operating kettle from
the base. If you need to take the kettle off,
switch it off by setting the on/off button to
the position «0» and then remove it from
the base.
Unplug the unit before cleaning or when you
do not use it. Unplugging the kettle, do not
pull the cord, hold the plug.
In order to avoid electric shock do not
immerse the unit and base into water or
other liquids.
Do not wash the kettle and base in a dish
washing machine.
Do not allow children to use the kettle as
a toy.
This unit is not intended for usage by chil-
dren or disabled persons unless they are
given all the necessary and understand-
able instructions by a person who is respon-
sible for their safety on safety measures
and information about danger that can be
caused by improper usage of the unit.
Keep the unit out of reach of children.
For children safety reasons do not leave
polyethylene bags, used as a packaging,
unattended.
Attention! Do not allow children to play
with polyethylene bags or packaging film.
Danger of suffocation!
Check the power cord and the plug periodi-
cally. Do not use the kettle if its body, base,
power plug or power cord have damages.
Do not repair the unit by yourself. If you find
any damages, unplug the unit and apply to
the authorized service center.
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
USAGE ONLY
BEFORE THE FIRST USE
After unit transportation or storage at low
temperature it is necessary to keep it for at
least two hours at room temperature before
switching on.
Unpack the unit; remove any stickers that
can prevent unit operation.
Make sure that operating voltage of the unit
corresponds to voltage of your mains.
Insert the power plug into the socket.
To fill the kettle with water take it off the base
(6), open the kettle lid (3).
Fill the kettle with water till the «MAX» water
level mark (2), close the lid (3) and place the
kettle on the base (6). Make sure that the lid
(3) is closed tightly.
Switch the kettle on by pressing the «0/I»
button (5), the operation indicator will light
up.
When water starts boiling, the kettle will be
switched off automatically. Pour out water
and repeat boiling procedure 2-3 times.
Attention! Ceramic lid (3) gets hot during
operation, be careful when opening the lid to
re-fill the kettle.
Note:
Before using the kettle make sure that the
«0/I» button (5) is not blocked by any for-
eign objects, and the lid (3) is tightly closed,
otherwise auto switch off of the kettle is not
possible.
Before removing the kettle from the base
make sure that the kettle is switched off and
the «0/I» button (5) is in position “0”.
USAGE
Insert the power plug into the socket.
To fill the kettle with water take it off the base
(6), open the kettle lid (3). Fill the kettle with
water not below the «MIN» mark and not
exceeding the «MAX» mark.
Place the lid (3) back to its place, set the
filled kettle on the base (6).
Switch the kettle on by pressing the «0/I»
button (5), the operation indicator will light
up.
When water starts boiling, the kettle will be
switched off automatically.
Before removing the kettle from the base (6)
make sure that it is switched off.
After switching the kettle off wait for 10-20
seconds, then you can switch it on again for
re-boiling.
If you accidentally switched the kettle on
with a small amount of water, the automatic
thermal switch will be on and the kettle will
be switched off. In this case take the kettle
from the base (6), let it cool down for 5-10
minutes, then fill it with water and switch it
on, the kettle will operate in normal mode.
CLEANING AND CARE
Before cleaning, disconnect the unit from
the mains, pour out water and let the unit
cool down completely.
Wipe the outer surface of kettle with a damp
cloth or a sponge. Use soft detergents to
remove dirt; do not use metal brushes and
abrasives.
Do not immerse the kettle and base into
water or other liquids.
Do not wash the kettle and base in a dish
washing machine.
Descaling
Scale, appearing inside the kettle, influ-
ences the water taste and disturbs the heat
exchange between water and heating ele-
ment.
To remove scale, fill the kettle with a mixture
of one part ordinary vinegar and two parts
water till the MAX mark.
Boil the liquid and leave the unit overnight.
In the morning pour out the liquid, fill the
kettle with water till the MAX mark, boil and
pour out water.
You can use special detergents for electric
kettles to remove scale.
Clean the kettle from scale regularly.
STORAGE
Before taking the kettle away for storage,
unplug it, pour out water and let the unit
cool down.
Fix the power cord in the cord storage (7).
Keep the kettle away from children in a dry
cool place.
DELIVERY SET
Kettle - 1 pc.
Base – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power supply: 220-240 V ~ 50/60Hz
Power: 1300-1500 W
Maximal water capacity: 1.0 L
The manufacturer preserves the right to change
the specifications of the unit without a prelimi-
nary notification.
Unit operating life is 3 years.
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be
obtained from the dealer from whom the appli-
ance was purchased. The bill of sale or receipt
must be produced when making any claim
under the terms of this guarantee.
This product conforms to the
EMC-Requirements as laid down by
the Council Directive 89/336/EEC
and to the Low Voltage Regulation
(73/23 EEC)
ENGLISH
WASSERKOCHER
Beschreibung
1. Gehäuse
2. „Max“-Wasserstandsmarke
3. Deckel
4. Handgriff
5. Ein-/Ausschalttaste «0/I» mit
Betriebskontrolleuchte
6. Untersatz
7. Kabelaufbewahrung
Achtung!
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den
FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im
Stromversorgungskreis aufzustellen. Wenden Sie sich
dafür an einen Spezialisten.
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie die
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewah-
ren Sie diese für weitere Referenz auf.
Benutzen Sie das Gerät bestimmungsmäßig und laut
der Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäße
Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen,
einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim
Nutzer hervorrufen.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannung des
Geräts und die Netzspannung übereinstimmen.
Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausge-
stattet; schließen Sie diesen an die Steckdose mit
sicherer Erdung an.
Verwenden Sie keine Adapterstecker beim
Anschließen des Geräts an das Stromnetz, um
Brandrisiko zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im
Badezimmer zu benutzen. Benutzen Sie ihn in
der Nähe von Schwimmbecken oder anderen mit
Wasser gefüllten Behältern nicht.
Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von
Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benut-
zen.
Berühren Sie das Gehäuse oder den Griff des
Wasserkochers mit nassen Händen nicht.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbe-
aufsichtigt.
Benutzen Sie den Wasserkocher auf einer geraden
und stabilen Oberfläche, stellen Sie ihn an den
Tischrand nicht auf.
Vor der Einschaltung des Geräts vergewissern Sie
sich, dass der Wasserkocher auf dem Untersatz
aufrecht steht.
Benutzen Sie nur den Untersatz, der zum
Lieferumfang gehört.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch
nicht frei hängt und heiße Oberflächen nicht
berührt. Die Länge des Netzkabels kann man
regeln, indem man es in der Kabelaufbewahrung
befestigt.
Schalten Sie den Wasserkocher ohne Wasser
nicht ein.
Es ist nicht gestattet, das Wasser in den
Wasserkocher einzugießen, wenn er auf dem
Untersatz steht.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher mit
undicht geschlossenem Deckel zu benutzen.
Benutzen Sie den Wasserkocher nur fürs
Wasserkochen. Es ist nicht gestattet, andere
Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzuko-
chen.
Achten Sie darauf, dass der Wasserstand
im Wasserkocher nicht unter der minimalen
Wasserstandsmarke «MIN» und nicht über der
maximalen Wasserstandsmarke «MAX» liegt.
Das kochende Wasser kann beim Übersteigen
der maximalen Wasserstandsmarke während des
Kochens ausgießen.
Beugen Sie sich über der Tülle während des
Wasserkocherbetriebs nicht, um Dampfverbrühung
zu vermeiden.
Der Deckel des Wasserkochers erhitzt sich wäh-
rend des Betriebs, seien Sie vorsichtig!
Öffnen Sie den Deckel während des Kochens
nicht.
Berühren Sie die heißen Oberflächen des
Wasserkochers nicht, halten Sie ihn nur am Griff.
Seien Sie beim Übertragen des mit kochendem
Wasser gefüllten Wasserkochers vorsichtig.
Es ist nicht gestattet, den eingeschalteten
Wasserkocher vom Untersatz zu nehmen. Wenn
es notwendig ist, den Wasserkocher abzuneh-
men, schalten Sie ihn aus, indem Sie die Ein-/
Ausschalttaste in die Position «0» umstellen und
dann nehmen Sie ihn vom Untersatz ab.
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz immer
ab, wenn Sie es nicht benutzen oder Reinigung
vornehmen möchten. Es ist nicht gestattet,
das Netzkabel beim Abtrennen des Geräts vom
Stromnetz zu ziehen. Halten Sie den Stecker.
Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz
ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das
Stromschlagrisiko zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und
den Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu
waschen.
Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als
Spielzeug zu geben.
Dieses Gerät darf von Kindern und behinder-
ten Personen nicht genutzt werden, außer wenn
die Person, die für ihre Sicherheit verantwort-
lich ist, ihnen entsprechende und verständliche
Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts
und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gibt.
Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzu-
gänglichen Ort auf.
Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie
Plastiktüten, die als Verpackung verwendet wer-
den, nie ohne Aufsicht.
Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder
Folien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels und
Netzsteckers periodisch. Es ist nicht gestat-
tet, den Wasserkocher zu benutzen, wenn das
Gehäuse des Wasserkochers, das Gehäuse des
Untersatzes, der Netzstecker oder das Netzkabel
beschädigt sind.
Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu repa-
rieren. Bei der Feststellung von Beschädigungen
trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wen-
den Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
HAUSHALT GEEIGNET
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen trans-
portiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor der
Nutzung bei der Raumlufttemperatur nicht weniger als
zwei Stunden bleiben.
Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung heraus
und entfernen Sie alle Aufkleber, die die Nutzung
des Geräts stören.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannung des
Geräts und die Netzspannung übereinstimmen.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, neh-
men Sie ihn vom Untersatz (6) ab, öffnen Sie den
Deckel (3).
Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur
„MAX“-Wasserstandsmarke (2) auf, schließen Sie
den Deckel (3) zu, stellen Sie den Wasserkocher
auf den Untersatz (6) auf. Vergewissern Sie sich,
dass der Deckel (3) des Wasserkochers dicht
geschlossen ist.
Schalten Sie den Wasserkocher mit der Ein-/
Ausschalttaste «0/I» (5) ein, dabei leuchtet die
Betriebskontrolleuchte.
Nachdem das Wasser aufkocht, der Wasserkocher
schaltet sich automatisch ab. Gießen Sie Wasser
ab und wiederholen Sie die Kochprozedur zwei-
dreimal.
Achtung! Der Keramikdeckel (3) erhitzt sich während
des Betriebs, seien Sie vorsichtig, wenn Sie den
Deckel für nochmaliges Wassereinfüllen öffnen.
Anmerkung:
Bei der Nutzung des Wasserkochers vergewis-
sern Sie sich, dass die «I/0» Taste (5) mit ande-
ren Gegenständen nicht blockiert ist und der
Deckel (3) dicht geschlossen ist, anderenfalls ist
automatische Abschaltung des Wasserkochers
unmöglich.
Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen
des Wasserkochers vom Untersatz, dass der
Wasserkocher ausgeschaltet ist, die Taste (5)
«0/I» sich in der Position «0» befindet.
VERWENDUNG
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, neh-
men Sie ihn vom Untersatz (6) ab, öffnen Sie
den Deckel (3). Füllen Sie den Wasserkocher mit
Wasser nicht unter der „MIN“-Wasserstandsmarke
und nicht über der „MAX“-Wasserstandsmarke
auf.
Stellen Sie den Deckel (3) zurück auf, stellen Sie
den befüllten Wasserkocher auf den Untersatz (6).
Schalten Sie den Wasserkocher mit der Ein-/
Ausschalttaste «0/I» (5) ein, dabei leuchtet die
Betriebskontrolleuchte.
Nachdem das Wasser aufkocht, schaltet sich der
Wasserkocher automatisch ab.
Vergewissern Sie sich beim Abnehmen des
Wasserkochers vom Untersatz (6), dass er aus-
geschaltet ist.
Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts
10-20 Sekunden lang ab, danach können Sie es
wieder einschalten, um Wasser aufzukochen.
Falls Sie den Wasserkocher mit niedrigem
Wasserstand zufällig eingeschaltet haben, spricht
das Sicherungselement automatisch an und der
Wasserkocher schaltet sich automatisch aus. In
diesem Fall nehmen Sie den Wasserkocher vom
Untersatz (6) ab, lassen Sie ihn 5-10 Minuten lang
abkühlen, dann füllen Sie den Wasserkocher mit
Wasser und schalten Sie ihn ein, der Wasserkocher
wird im normalen Betrieb funktionieren.
REINIGUNG UND PFLEGE
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung vom
Stromnetz ab, gießen Sie Wasser aus und lassen
Sie den Wasserkocher abkühlen.
Wischen Sie die Außenoberfläche des
Wasserkochers mit einem feuchten Tuch
oder einem Schwamm ab. Für Entfernung
von Verschmutzungen nutzen Sie weiche
Reinigungsmittel, aber keine Metallbürsten und
Abrasivmittel.
Tauchen Sie den Wasserkocher und sei-
nen Untersatz nicht ins Wasser oder andere
Flüssigkeiten ein.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und
den Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu
waschen.
Kalkentfernung
Der Kalkstein, der sich innerhalb des
Wasserkochers bildet, beeinflusst die
Geschmackseigenschaften des Wassers und ver-
letzt den Wärmeaustausch zwischen Wasser und
dem Heizelement.
Um Kalkstein zu entfernen, füllen Sie das Gerät bis
zur maximalen Wasserstandsmarke mit Wasser-
Essig-Lösung (2:1).
Bringen Sie die Flüssigkeit zum Kochen und las-
sen Sie diese im Wasserkocher über Nacht blei-
ben. Am Morgen gießen Sie die Lösung ab, befül-
len Sie den Wasserkocher erneut mit Wasser bis
zur maximalen Wasserstandsmarke, lassen Sie es
aufkochen und gießen Sie das Wasser ab.
Zur Entkalkung können Sie spezielle
Entkalkungsmittel für elektrische Wasserkocher
verwenden.
Führen Sie die Entkalkung des Wasserkochers
regelmäßig aus.
AUFBEWAHRUNG
Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung
wegpacken, trennen Sie es vom Stromnetz ab,
gießen Sie Wasser ab und lassen Sie das Gerät
abkühlen.
Befestigen Sie das Netzkabel in der
Kabelaufbewahrung (7).
Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trocke-
nen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
LIEFERUMFANG
Wasserkocher – 1 St.
Untersatz – 1 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Leistung: 1300-1500 W
Maximales Fassungsvermögen: 1,0 l
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design
und technische Eigenschaften des Geräts ohne
Vorbenachrichtigung zu verändern.
Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann
man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat,
bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung
soll man während der Laufzeit der vorliegenden
Gewährleistung den Check oder die Quittung über
den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den
Forderungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richt-
linie des Rates und den Vorschriften
73/23/EWG über die Niederspannun-gs-
geräte vorgesehen sind.
DEUTSCH
3
ЧАЙНИК
Описание
1. Корпус
2. Индикатор максимального уровня воды
«MAX»
3. Крышка
4. Ручка
5. Клавиша включения/выключения «0/I» с
индикатором работы
6. Подставка
7. Место намотки сетевого шнура
Внимание!
Для дополнительной защиты целесообразно
установить в цепи питания устройство защит-
ного отключения (УЗО) с номинальным током
срабатывания, не превышающим 30 мА, для
установки УЗО обратитесь к специалисту.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации электроприбо-
ра внимательно прочитайте настоящее руко-
водство по эксплуатации и сохраните его для
использования в качестве справочного мате-
риала.
Используйте устройство только по его прямому
назначению, как изложено в данном руковод-
стве. Неправильное обращение с прибором
может привести к его поломке, причинению
вреда пользователю или его имуществу.
Убедитесь, что рабочее напряжение чайни-
ка соответствует напряжению сети.
Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; вклю-
чайте её в розетку, имеющую надежный
контакт заземления.
Во избежание риска возникновения пожара
не используйте переходники при подключе-
нии чайника к электрической розетке.
Не используйте чайник в ванных комнатах.
Не пользуйтесь им вблизи бассейнов или
других ёмкостей, наполненных водой.
Не используйте чайник в непосредственной
близости от источников тепла или открыто-
го пламени.
Запрещается использовать чайник вне
помещений.
Не беритесь за корпус или ручку чайника
мокрыми руками.
Не оставляйте включенный чайник без при-
смотра.
Используйте чайник на ровной и устойчи-
вой поверхности, не ставьте чайник на край
стола.
Перед включением убедитесь, что чайник
установлен на подставке без перекосов.
Используйте только подставку, входящую в
комплект поставки.
Не допускайте, чтобы сетевой шнур свеши-
вался со стола, а также следите, чтобы он не
касался горячих поверхностей. Длину сете-
вого шнура можно регулировать, закрепив
его в месте намотки шнура.
Не включайте чайник без воды.
Не наливайте воду в чайник, стоящий на
подставке.
Не используйте чайник с неплотно закры-
той крышкой.
Используйте чайник только для кипячения
воды, запрещается подогревать или кипя-
тить любые другие жидкости.
Следите, чтобы уровень воды в чайнике был
не ниже минимальной отметки «MIN» и не
выше максимальной отметки «MAX». При
превышении уровня максимальной отметки
кипящая вода может выплеснуться во время
кипячения.
Во избежание получения ожога горячим
паром, не наклоняйтесь над носиком рабо-
тающего чайника.
Крышка чайника нагревается во время
работы, соблюдайте осторожность!
Запрещается открывать крышку чайника во
время кипячения воды.
Не прикасайтесь к горячим поверхностям
чайника, беритесь только за ручку.
Будьте осторожными при переносе чайника,
наполненного кипятком.
Запрещается снимать работающий чайник
с подставки. Если возникла необходимость
снять чайник, отключите его, переведя
кнопку включения/выключения в положение
«0», а затем снимите с подставки.
Отключайте устройство от сети перед чист-
кой или в случае, если Вы им не пользуе-
тесь. Отключая устройство от сети, не тяни-
те за сетевой шнур, а держитесь за вилку.
Во избежание удара электрическим током
не погружайте устройство и подставку в
воду или любые другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посудо-
моечную машину.
Не разрешайте детям использовать чайник
в качестве игрушки.
Данное устройство не предназначено для
использования детьми и людьми с огра-
ниченными возможностями, если только
лицом, отвечающим за их безопасность,
им не даны соответствующие и понятные
им инструкции о безопасном пользова-
нии устройством и тех опасностях, кото-
рые могут возникать при его неправильном
пользовании.
Храните устройство в местах, недоступных
для детей.
Из соображений безопасности детей
не оставляйте полиэтиленовые пакеты,
используемые в качестве упаковки, без над-
зора.
Внимание! Не разрешайте детям играть с
полиэтиленовыми пакетами или пленкой.
Опасность удушья!
Периодически проверяйте сетевой шнур и
вилку сетевого шнура. Не пользуйтесь чай-
ником, если имеются какие-либо повреж-
дения корпуса чайника, корпуса подставки,
сетевой вилки или сетевого шнура.
Запрещается самостоятельно ремонтиро-
вать устройство. При обнаружении неис-
правностей отключите устройство от сети
и обратитесь в авторизованный сервисный
центр.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
В случае транспортировки или хранения
устройства при пониженной температуре
необходимо выдержать его при комнатной
температуре не менее двух часов.
Выньте чайник из упаковки, удалите любые
наклейки, мешающие работе устройства.
Убедитесь, что рабочее напряжение устрой-
ства соответствует напряжению сети.
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Для наполнения чайника водой снимите его
с подставки (6), откройте крышку (3).
Наполните чайник водой до индикатора
максимального уровня (2) «MAX», устано-
вите крышку (3) на место, установите чай-
ник на подставку (6). Убедитесь, что крышка
чайника (3) плотно закрыта.
Включите чайник, нажав на клавишу (5)
«0/I», при этом загорится индикатор рабо-
ты.
Когда вода закипит, чайник автоматически
отключится. Слейте воду и повторите про-
цедуру кипячения воды 2-3 раза.
Внимание! Керамическая крышка (3) нагре-
вается во время работы, соблюдайте осторож-
ность, открывая крышку для повторного залива
воды.
Примечание:
При использовании чайника убедитесь, что
клавишу (5) «0/I» не блокируют посторон-
ние предметы, а крышка (3) плотно закры-
та, в противном случае автоматическое
отключение чайника будет невозможно.
Перед снятием чайника с подставки убеди-
тесь, что чайник отключен, клавиша (5) «0/I»
находится в положении «0» .
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Для наполнения чайника водой снимите его
с подставки (6), откройте крышку чайника
(3). Наполните чайник водой не ниже мини-
мальной отметки «MIN» и не выше макси-
мальной отметки «MAX».
Установите крышку (3) на место, наполнен-
ный чайник расположите на подставке (6).
Включите чайник, нажав на клавишу (5)
«0/I», при этом загорится индикатор рабо-
ты.
Когда вода закипит, чайник автоматически
отключится.
Снимая чайник с подставки (6), убедитесь,
что он выключен.
После отключения чайника подождите
10-20 секунд, после чего Вы можете вклю-
чить его для повторного кипячения воды.
Если Вы случайно включили чайник c недо-
статочным количеством воды, сработает
автоматический термопредохранитель и
чайник отключится. В этом случае снимите
чайник с подставки (6) дайте ему остыть в
течение 5-10 минут, затем заполните чайник
водой и включите, прибор будет работать в
нормальном режиме.
ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой отключите устройство от
сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
Протрите внешнюю поверхность чайника
влажной тканью или губкой. Для удаления
загрязнений используйте мягкие чистящие
средства, не используйте металлические
щетки и абразивные моющие средства.
Не погружайте чайник и подставку в воду
или любые другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посудо-
моечную машину.
Удаление накипи
Накипь, образующаяся внутри чайни-
ка, влияет на вкусовые качества воды, а
также нарушает теплообмен между водой и
нагревательным элементом.
Для удаления накипи наполните чайник до
максимального уровня водой с разведен-
ным в ней столовым уксусом в пропорции
2:1.
Доведите жидкость до кипения и оставьте
ее на ночь. Утром слейте жидкость, напол-
ните чайник водой до максимального уров-
ня, прокипятите и слейте воду.
Для удаления накипи можно использовать
специальные средства, предназначенные
для электрочайников.
Регулярно очищайте чайник от накипи.
ХРАНЕНИЕ
Перед тем как убрать устройство на дли-
тельное хранение, отключите его от сети,
слейте воду и дайте устройству остыть.
Сетевой шнур закрепите в месте намотки
шнура (7).
Храните чайник в сухом, прохладном месте,
недоступном для детей.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Чайник– 1шт.
Подставка – 1шт.
Инструкция – 1шт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ
Напряжение питания: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Мощность: 1300-1500 Вт
Максимальный объем воды: 1,0 л
Производитель оставляет за собой право
изменять характеристики устройств без
предварительного уведомления.
Срок службы прибора – 3 года.
Данное изделие соответствует всем
требуемым европейским и россий-
ским стандартам безопасности и ги-
гиены.
Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, Гонконг
Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг, 41
Локхарт Роуд, Ванчай, Гонконг
Сделано в КНР
РУССКИЙ
1
2
3
4
5
6
7
MW-1046_IM.indd 1 06.03.2013 13:13:17

Do you have a question about the Maxwell MW-1046 B?

If you have a question about the "Maxwell MW-1046 B", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Features
Water tank capacity   1
Water level indicator yes
Filtering yes
Product colour   Multicolour
Overheat protection -
Adjustable thermostat   no
Housing material Ceramic
Power
Power   1500
Ergonomics
Illuminated on/off switch yes
360° rotational base yes
Auto power off   yes
Cordless -