Maxwell MW-1027 BK manual

Maxwell MW-1027 BK

On this page you find the Maxwell MW-1027 BK manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Maxwell
Model
MW-1027 BK
Product
EAN
9120048690726
Language
English, German, Russian, Romanian, Ukrainian
Filetype
PDF
CEAINIC
Descriere
1. Filtru de sită
2. Capac
3. Buton pentru deschiderea capacului
4. Buton de conectare/deconectare «0/I»
5. Mîner
6. Gradaţie a nivelului de apă
7. Balon din sticlă
8. Indicator luminos de lucru
9. Suport
10. Loc de păstrare a cablului de alimentare
Atenţie!
Pentru protecţie suplimentară este recomandabilă
instalarea unui disjunctor de protecţie (ECB) cu
curent nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul
de alimentare electrică. Pentru instalarea ECB
adresaţi-vă unui specialist.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Înainte de a începe exploatarea ceainicului electric
citiţi cu atenţie instrucţiune de exploatare.
Păstraţi prezenta instrucţiune tot timpul de utilizare.
• Utilizaţi dispozitivul doar conform destinaţiei
sale în conformitate cu instrucţiunea de uti-
lizare.
• Asiguraţi-vă tensiunea de lucru a ceainicului
coincide cu tensiunea din reţea electrică.
Cablul electric este dotat cu fişă de tip „euro”;
conectaţi-l la priză cu contact sigur cu pămân-
tul.
Pentru a evita riscul de apariţie a incendiului nu
utilizaţi maşon de reducţie la conectarea ceai-
nicului la priza electrică.
Nu utilizaţi ceainicul în sălile de baie. Nu-l utili-
zaţi în apropierea piscinelor sau a altor recipi-
ente umplute cu apă.
Nu folosiţi ceainicul în afara încăperilor.
Nu apucaţi carcasa sau mînerul ceainicul cu
mâinile umede.
• Nu lăsaţi ceainicul conectat nesupravegheat.
Plasaţi ceainicul pe o suprafaţa plană şi stabi-
lă, nu-l puneţi pe marginea mesei.
Înainte de a conecta ceainicul, asiguraţi-vă că
el este plasat pe suport fără înclinare.
Folosiţi numai suportul care este inclus în set.
Nu lăsaţi cablul de alimentare să atîrne de pe
masă, şi asiguraţi-vă că el nu se atinge de
suprafeţe fierbinţi. Lungimea cablului de ali-
mentare poate fi reglată prin înfăşurarea lui în
jurul suportului.
• Nu conectaţi ceainicul fără apă.
Nu turnaţi apă în ceainic atunci cînd el se află
pe suport.
Nu utilizaţi ceainicul fără filtru sau cu capacul
neînchis.
Utilizaţi ceainicul numai pentru fierberea apei,
este interzisă încălzirea sau fierberea altor
lichidelor în ceainic.
Asiguraţi-vă că nivelul apei în ceainic nu
este mai jos de marca minimă sau mai sus
de marca maximă. În cazul când nivelul apei
depăşeşte marca maximă apa clocotită poate
să se reverse la fierbere.
• Nu folosiţi ceainicul în apropierea surselor de
căldură sau a flăcării deschise.
• Nu deschideţi capacul în timpul fierberii apei.
Fiţi atenţi, să nu vă frigeţi cu aburi fierbinţi la
fierberea apei.
Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale ceainicului,
apucaţi-l doar de mîner.
• Respectaţi precauţie cînd deplasaţi ceainicul
plin cu apă fiartă.
Nu luaţi ceainicul de pe suport în timpul func-
ţionării lui. Dacă aveţi nevoie să-l luaţi de pe
suport, mai întîi deconectaţi-l şi numai apoi
puteţi să-l ridicaţi de pe suport.
Pentru a evita opărirea cu aburi fierbinţi, nu vă
aplecaţi deasupra ceainicului în funcţionare.
Pentru a evita şocul electric nu scufundaţi dis-
pozitivul şi suportul în apă sau alte lichide.
Nu utilizaţi ceainicul în caz de deteriorări vizibi-
le sau dacă observaţi scurgeri.
Nu puneţi ceainicul şi suportul în maşina de
spălat vase.
Deconectaţi dispozitivul atunci cînd nu-l utilizaţi
sau înainte de a-l curăţa. Extrăgînd fişa cablu-
lui de alimentare din priză, nu trageţi de cablu,
ci apucaţi de fişă.
• Păstraţi dispozitivul în locuri neaccesibile pen-
tru copii.
Pungile de polietilenă, folosite în calitate de
ambalaj, pot fi periculoase. Pentru a preveni
nenorocirea păstraţi ambaljul departe de copii
şi nou-noscuţi. Pungă nu este o jucărie.
• Nu permiteţi copiilor folosească ceainicul în
calitate de jucarie.
• Aceştia pot utiliza dispozitivul doar în cazuri
excepţionale în care persoana responsabilă
pentru siguranţa acestora le-a explicat instruc-
ţiunile corespunzătoare de utilizare a dispoziti-
vului şi pericolele legate de utilizarea necores-
punzatoare a acestuia.
Verificaţi periodic cablul de alimentare şi fişa.
Nu folosiţi ceainicul dacă observaţi deteriorări
ale carcasei sau ale cablului de alimentare.
• Este interzisă repararea dispozitivului de sine
stătător. Dacă aţi depistat careva defecte,
deconectaţi dispozitivul de la reţea şi adresaţi
la un centru autorizat de service.
DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU
UZ IN CONDITII CASNICE.
Înainte de prima utilizare
• Scoateţi ceainicul din ambalaj.
Verificaţi daca tensiunea de lucru a dispozitivu-
lui coincide cu tensiunea din reţea.
Remarcă: În caz de transportare sau păstrare a
dispozitivului la temperaturi joase este necesar
să-l menţineţi la temperatura camerei timp de cel
puţin două ore.
• Introduceţi fişa cablului de alimentare în priză.
• Pentru umplerea ceainicului cu apă luaţi-l de
pe suport (9), deschideţi capacul ceainicului
(2), apăsînd butonul pentru deschiderea capa-
cului (3).
Umpleţi ceainicul cu apă pînă la marca maximă
a gradaţiei nivelui de apă (6), închideţi capacul
(2), plasaţi ceainicul pe suport (9). Asiguraţi-
vă, că capacul ceainicului (2) este bine închis.
• Conectaţi ceainicul, apăsînd butonul (4), se
va ilumina indicatorul de lucru (8). Cînd apa
va fierbe, ceainicul se va deconecta automat.
Vărsaţi apa şi repetaţi procedura de fierbere a
apei de 2-3 ori.
Remarcă:
• La utilzarea ceainicului, asiguraţi-vă capa-
cul (2) este bine închis, în caz contrar deco-
nectarea automată a ceainicului va fi impo-
sibilă.
Înainte de a ridica ceainicul de pe suport, asi-
guraţi-vă că el este deconectat.
Exploatarea ceainicului
Feriţi ceainicul electric de la cădere şi lovituri
asupra bolului de sticlă, în special la umplerea
ceainicului cu apă.
• Introduceţi fişa cablului de alimentare în priză.
• Pentru umplerea ceainicului cu apă luaţi-l de
pe suport (9), deschideţi capacul ceainicului
(2), apăsînd butonul pentru deschiderea capa-
cului (3).
Plasaţi ceainicul plin cu apă pe suport (9).
Conectaţi ceainicul apăsînd pe butonul (4), se
va ilumina indicatorul de lucru (8).
Cînd apa va fierbe, ceainicul se va deconec-
ta automat.
• Puteţi deconectaţi ceainicul oricînd, plăsînd
butonul (4) în poziţia «0».
Înainte de a ridica ceainicul de pe suport (9),
asiguraţi-vă că el este deconectat.
• După deconectarea ceainicului aşteptaţi 15-30
secunde, după care puteţi să-l conectaţi din
nou.
• Dacă întâmplător aţi conectat ceainicul, iar
nivelul de apă în el este mai jos de marcajul
minimal, va funcţiona dispozitivul de protecţie
automat şi ceainicul se va deconecta. În acest
caz ridicaţi ceainicul de pe suport (9), lăsaţi-
l să se răcească timp de 5-10 minute, apoi
umpleţi ceainicul cu apă şi conectaţi-l, dispozi-
tivul va funcţiona în mod normal.
Fiţi atenţi la deschiderea capacului ceainicului,
deoarece aburii de ieşire sunt foarte fierbinţi.
Curăţare şi îngrijire
Înainte de curăţare deconectaţi dipozitivul de
la reţea, vărsaţi apa şi lăsaţi ceainicul să se
răcească.
Ştergeţi suprafaţa externă a ceainicului cu o
bucată de ţesătură umedă sau buretă. Pentru
înlăturarea murdăriei utilizaţi detergente uşoa-
re, nu utilizaţi perii mecanice sau substanţe de
curăţare abrazive.
Nu scufundaţi ceainicul şi suportul în apă sau
în alte lichide.
Nu plasaţi ceainicul şi suportul în maşina de
spălat vase.
Curăţaţi filtrul (1) ceainicului de murdărie în
mod regulat, pentru curăţarea filtrului puteţi uti-
liza o perie mică.
Îndepărtarea depunerelor de calcar
Depunerile de calcar din interiorul ceainicului
influenţează proprietăţile gustative ale apei şi
dereglează schimbul de căldură dintre apă şi
elementul încălzitor.
Pentru înlăturarea depunerilor de calcar
umpleţi ceainicul pînă la nivelul maxim cu apă,
în care dizolvaţi oţet de bucătărie în proporţie
de 2:1.
Încălziţi apa pînă la fierbere şi lăsaţi-o în ceai-
nic peste noapte. Dimineaţa vărsaţi lichidul,
umpleţi ceainicul cu apă pînă la nivelul maxim,
fierbeţi-o şi vărsaţi-o.
• Pentru înlăturarea depunerilor de calcar se pot
folosi şi substanţe speciale, destinate pentru
curăţarea ceainicelor electrice.
Curăţaţi ceainicul de depunerile de calacar în
mod regulat.
Păstrare
Înainte de a plasa ceainicul pentru păstrare pe
termen lung, decnectaţi-l de la reţea, vărsaţi
apă şi lăsaţi să se răcească.
Pentru a preveni formarea condensatului în
timpul păstrării de lungă durată, ştergeţi ceai-
nicul pînă la uscare.
Păstraţi dispozitivul într-un loc uscat şi răcoros,
inaccesibil pentru copii.
Set de livrare
1. Ceainic cu filtru – 1 buc.
2. Suport – 1buc.
3. Instrucţiune – 1buc.
Caracteristici tehnice
Alimentare electrică 220-240 V ~ 50 Hz
Puterea maximă: 1850-2200 W
Volumul maxim de apă: 1,7 litri
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
caracteristicile dispozitivelor fără anunţare
prealabilă.
Termenul de funcţionare a dispozitivului - 3 ani
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul
dat, rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul regional
sau la compania, unde a fost procurat produsul
dat. Serviciul de garanţie se realizează cu condi-
ţia prezentării bonului de plată sau a oricărui alt
document financiar, care confirmă cumpărarea
produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţelor
EMC, întocmite în conformitate cu Di-
rectiva 89/336/EEC i Directiva cu pri-
vire la electrosecuritate/joasă tensiune
(73/23 EEC).
ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ
6
ШАЙНЕК
Сипаттамасы
1. Торлы сүзгіш
2. Қақпақ
3. Қақпақты ашу пернесі
4. «I/O» іске қосу/айыру пернесі
5. Сабы
6. Су деңгейі бағаны
7. Шыны құты
8. Жұмыс істеудің жарықтық көрсеткіші
9. Тіреу
10. Желілік бауды орайтын орын
Назар аударыңыз!
Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру тізбегіне
қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30
мА-ден аспайтын номиналды іске қосылу
тоғымен орнатқан дұрыс, ҚАҚ орнатқан кезде
маманға хабарласқан жөн.
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Электрлік шəйнекті пайдалану алдында
нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз.
Берілген нұсқаулықты пайдалану мерзімі бойы
сақтаңыз.
Құрылғыны нұсқаулыққа сəйкес тікелей
міндеті бойынша ғана пайдаланыңыз.
Шайнектің жұмыс істеу кернеуі желідегі кер-
неуге сəйкес болуына көз жеткізіңіз.
Желілік бау «еуроайыртетікпен»
жабдықталған; оны жерлендірудің сенімді
түйіспесі бар ашалыққа қосыңыз.
Өртену тəуекелін болдырмау үшін
шайнекті электр ашалығына қосқанда
ауыстырғыштарды пайдаланбаңыз.
Шайнекті жуыну бөлмелерінде
пайдаланбаңыз. Оны хауыздардың неме-
се басқа суға толтырылған ыдыстардың
қасында пайдаланбаңыз.
• Шайнекті бөлмелерден тыс пайдаланбаңыз.
Шайнекті сулы қолмен ұстамаңыз.
Шəйнек түзу жəне тұрақты бетке қойыңыз,
шайнекті үстелдің шетіне қоймаңыз.
• Іске қосу алдында, шайнек тіреуде қисық
орнатылмағанына көз жеткізіңіз.
Жеткізілім жинағына кіретін тіреуді ғана
пайдаланыңыз.
Электр бауының үстелден салбырауына
жол бермеңіз, сонымен қатар, оның ыстық
беттермен жанаспауын байқаңыз. Желілік
баудың ұзындығын тіреуге орап реттеуге
болады.
• Шəйнекті сусыз қоспаңыз.
Тіреуде тұрған шайнекке су құймаңыз.
• Шайнекті сүзгішсіз немесе толық жабылмаған
қақпақпен пайдаланбаңыз.
Шəйнекті суды қайнату үшін ғана
пайдаланыңыз, басқа сұйықтықтарды
қыздыруға немесе қайнатуға тыйым салы-
нады.
Шəйнектегі судың деңгейі минимал-
ды белгісінен төмен жəне максималды
белгісінен жоғары болмауын байқаңыз.
Судың деңгейі максималды белгісінен асып
кеткенде қайнап жатқан су шашырауы
мүмкін.
Шайнекті тікелей жылу көздерінің немесе
ашық оттың қасында пайдаланбаңыз.
Суды қайнатқанда қақпақты ашпаңыз.
Суды қайнату кезінде ыстық буға күйіп
қалмау үшін сақ болыңыз.
• Шəйнектің ыстық беттеріне қол тигізбеңіз,
сабынан ғана ұстаңыз.
Қайнатындыға толтырылған шəйнекті
тасымалдағанда абай болыңыз.
Жұмыс істеп тұрған шайнекті тіреуден шешу-
ге тыйым салынады. Егер шайнекті шешуге
қажеттілік туындаса, оны сөндіріңіз жəне
тіреуден шешіңіз.
Суды қайнату кезінде ыстық буға күйіп
қалмау үшін жұмыс істеп тұрған шайнектің
шүмегіне төнбеңіз.
Электр тоғы соққысын болдырмау үшін
құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға
батырмаңыз.
Шайнекте көзге көрінетін бұзылулар болғанда
немесе ағып кеткенде оны пайдаланбаңыз.
Шəйнекті жəне тіреуді ыдыс жуатын маши-
нада жумаңыз
Егер сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз
немесе тазалау алдында оны желіден
ажыратыңыз. Желілік баудың айыртетігін
ашалықтан суырғанда, баудан тартпаңыз, ал
айыртетіктен ұстаңыз.
Құрылғыны ұзақ уақытқа сақтауға қою
алдында оны желіден ажыратыңыз, суын
төгіңіз, салқындауға уақыт беріңіз.
Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз.
Орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен
қаптар, қауіп төндіруі мүмкін. Тұншығуға жол
бермеу үшін орауды сəбилер мен балалар-
дан алшақ ұстаңыз. Қап – ойыншық емес.
Балаларға шайнекті ойыншық ретінде
пайдалануға рұқсат етпеңіз.
• Берілген құрылғы балалардың неме-
се мүмкіндіктері шектеулі адамдардың
қолдануына арналмаған, ерекше
жағдайларда оларға пайдалану жəне оны
дұрыс пайдаланбаған кезде пайда бола ала-
тын қауіптер туралы олардың қауіпсіздігі
үшін жауап беретін тұлғамен нұсқаулықтар
берілуге міндетті.
Желілік бау мен айыр тетікті тұрақты тексеріп
тұрыңыз. Егер қораптың немесе желілік
баудың қандай да бір бұзылулары болса,
шəйнекті пайдаланбаңыз.
Құрылғыны өз бетінше жөндеуге тыйым
салынады. Ақаулықтар табылғанда оны
желіден ажыратыңыз жəне тел туындыгер-
лес (өкілетті) қызмет көрсету орталықтарына
хабарласыңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ТҰРМЫСТА ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА
АРНАЛҒАН.
Алғашқы пайдалану алдында
• Шəйнекті ораудан шығарыңыз.
Құрылғының жұмыс кернеуі желідегі кернеу-
ге сəйкес болуына көз жеткізіңіз.
Ескерту: Құрылғыны төмен температу-
ра кезінді тасымалдаған немесе сақтаған
жағдайда оны бөлме температурасында екі
сағаттан кем емес уақыт ұстаған жөн.
Желілік баудың айыртетігін ашалыққа
салыңыз.
• Шайнекті суға толтыру үшін оны тіреуден
(9) шешіңіз, батырманы (3) басып, шайнек
қақпағын (2) ашыңыз.
Шайнекті су деңгейі бағанының максимал-
ды белгісіне дейін (6) сумен толтырыңыз,
қақпақты (2) жабыңыз, шайнекті тіреуге (9)
орнатыңыз. Шайнектің қақпағы (2) толық
жабылғанына көз жеткізіңіз.
Батырманы (4) басып, шайнекті іске қосыңыз,
сол кезде батырманың көмескілеуі (8) жана-
ды. Су қайнаған кезде шайнек автомат-
ты сөнеді. Суды төгіңіз жəне суды қайнату
рəсімін 2-3 рет қайталаңыз.
Ескерту:
Шайнекті пайдаланған кезде қақпақ (2)
тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз, кері
жағдайда шайнектің автоматты сөнуі
мүмкін болмайды.
Шайнекті тіреуден шешу алдында,
шайнектің сөнгеніне көз жеткізіңіз.
Шəйнекті пайдалану
Электршайнекті құлаудан жəне соққылардан
сақтаңыз, əсіресе шайнекке су толтырған кезде.
• Құрылғыны желіге қосыңыз.
Шайнекті суға толтыру үшін оны тіреуден (9)
шешіңіз, қақпақты ашу пернесін (3) басып,
шайнек қақпағын (2) ашыңыз.
Толтырылған шайнекті тіреуге (9) орнатыңыз.
Батырманы (4) басып, шайнекті іске қосыңыз,
сол кезде жұмыс істеу көрсеткіші (8) жанады.
Су қайнаған кезде шайнек автоматты сөнеді.
Сіз батырманы (4) «0» күйіне белгілеп,
шайнекті өзіңіз сөндіре аласыз.
Шайнекті тіреуден (9) шеше отырып, оның
сөндірілгеніне көз жеткізіңіз.
• Шайнекті сөндіргеннен кейін 15-30 секунд
күте тұрыңыз, содан кейін сіз оны қайнату
үшін қайтадан қоса аласыз.
Егер Сіз шайнекті кездейсоқ іске қосып
қойсаңыз, ал судың деңгейі минимал-
ды белгіден төмен болса, онда автомат-
ты термосақтандырғыш іске қосылады жəне
шайнек сөнеді. Мұндай жағдайда шайнекті
тіреуден (9) шешіңіз, оған 5-10 минут
салқындауға уақыт беріңіз, содан кейін шай-
некке су толтырыңыз жəне іске қосыңыз,
шайнек қалыпты режимде жұмыс істейді.
• Шайнек қақпағын ашқанда абай болыңыз,
себебі шығатын бу өте ыстық.
Тазалау мен күтімі
Тазалау алдында құрылғыны желіден
ажыратыңыз, суын төгіңіз жəне шəйнекке
салқындауға беріңіз.
Шəйнектің сыртқы бетін дымқыл шүберекпен
немесе ысқышпен сүртіңіз. Ластануды
жою үшін жұмсақ тазалағыш заттарды
пайдаланыңыз, металл қылшақтар мен
қажайтын жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
Шəйнек пен тіреуді суға жəне басқа
сұйықтықтарға матырмаңыз.
Шəйнек пен тіреуді ыдыс жуатын машинаға
салмаңыз.
Шайнек сүзгішін (1) ластанудан үнемі
тазалаңыз, сүзгішті тазалау үшін шағын
қылшақты пайдалануға болады.
Қақты жою
Шəйнектің ішінде пайда болатын қақ судың
дəмдік қасиеттеріне əсерін тигізеді, соны-
мен қатар сумен қыздырғыш элемент
арасындағы жылу алмасуды бұзады.
Қақты жою үшін шəйнекті максимал-
ды деңгейге дейін 2:1 қатынасында
араластырылған су мен асханалық сірке
суына толтырыңыз.
Сұйықтықты қайнатыңыз жəне түнге
қалдырыңыз. Таңертең сұйықтықты төгіңіз,
шəйнекті максималды деңгейге дейін суға
толтырыңыз, қайнатыңыз жəне суды төгіңіз.
Қақты жою үшін электр шəйнектерге
арналған арнайы заттарды пайдалануға
болады.
• Шайнекті қақтан мезгілімен тазартып
тұрыңыз.
Сақталуы
Құрылғыны ұзақ уақытқа сақтап қойғанға
дейін, оны желіден ажыратыңыз, суын төгіңіз
жəне құрылғыға салқындауға уақыт беріңіз.
Ұзақ уақыт сақтау кезінде ылғал пайда бол-
мауы үшін, шайнекті құрғатып сүрту қажет.
Шайнекті құрғақ, балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз.
Жеткізілім жинағы:
1. Сүзігіші бар шайнек – 1дн.
2. Тіреу – 1дн.
3. Нұсқаулық – 1дн.
Техникалық сипаттамалары
Электрқорегі: 220-240 В ~50 Гц
Максималды қуаты: 1850-2200 Вт
Судың максималды көлемі: 1,7 л
Өндіруші құрылғылардың сипаттамаларын
алдын-ла хабарлаусыз өзгерту құқығын
сақтайды.
Аспаптың қызмет ету мерзімі – 3 жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе кви-
танциясын көрсетуi қажет.
Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
сəйкес келедi негiзгi
Мiндеттемелер 89/336/EEC
Дерективаның ережелерiне
енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)
ҚАЗАҚ
542
KETTLE
Description
1. Mesh filter
2. Lid
3. Lid opening button
4. On/Off button “0/I”
5. Handle
6. Water level scale
7. Glass flask
8. Operation indicator
9. Base
10. Cord storage
Attention!
For additional protection it is reasonable to
install a residual current device (RCD) with
nominal operation current not exceeding 30 mA.
To install RCD contact a specialist.
SAFETY MEASURES
Before using the electric kettle, read this instruc-
tion carefully.
Keep this manual during the whole operation
period.
Use the unit for its intended purpose only
and in strict accordance with the instruc-
tion manual.
Make sure that your home electricity supply
corresponds to the voltage of current speci-
fied on the body.
Power cord is equipped with “euro plug”;
plug it into the socket with reliable ground-
ing contact.
In order to avoid risk of fire do not use adapt-
ers for connecting kettle to the mains.
Do not use kettle in bathrooms. Do not use
it near swimming pools or other containers
filled with water.
Do not use kettle outdoors.
Do not touch kettle body or handle with wet
hands.
Do not leave the operating kettle unattend-
ed.
Place kettle on the flat stable surface; do
not place the kettle on the edge of the table.
Before switching on the kettle make sure
that it is evenly placed on the base.
Use only the base supplied with the unit.
Do not let the cord hang over the edge of a
table, or touch hot surfaces. You can adjust
the power cord length, winding it over the
base.
Do not switch on the kettle if it is empty.
Do not fill the kettle with water when it stands
on the base.
Do not use the kettle without filter or if the lid
is not closed tightly.
Use the kettle only for water boiling. It is pro-
hibited to heat or boil other liquids.
Ensure that water level is not below the mini-
mum mark and not above the maximal mark.
If water level exceeds the maximal mark,
boiling water can splash out.
Do not use the kettle near heat sources and
open flame.
Do not open the kettle lid while boiling.
Be careful not to get burned by hot steam
during water boiling.
Do not touch hot surfaces of the kettle, take
it only by the handle.
Be careful while carrying the kettle filled with
boiling water.
Do not remove the operating kettle from
base. If you need to take the kettle off,
switch it off and then remove it from base.
In order to avoid getting of burns by hot
steam, do not bend over the kettle spout
while operation.
In order to avoid electric shock do not
immerse the unit and base into water or
other liquids.
Do not use the kettle in case of visible dam-
age or leaking.
Do not wash the kettle and base in a dish-
washing machine.
Unplug the unit, if you do not use it or before
cleaning. When unplugging, do not pull the
cord, take the plug.
Keep the unit away from children.
Polyethylene bags, used as a packaging,
can be dangerous. To prevent suffocation
keep the packaging away from babies and
children. Such plastic bag is not a toy.
Do not allow children to use the kettle as
a toy.
This unit is not intended for usage by chil-
dren or disabled persons. In exceptional
cases a person who is responsible for their
safety should give them all the necessary
instructions on safety measures and infor-
mation about danger, that can be caused by
improper usage of the unit.
Check the power cord and the plug peri-
odically. Do not use the kettle if its body or
power cord have damages.
Do not repair the unit by yourself. If you find
any damages, unplug the unit and apply to
the authorized service center.
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
USAGE ONLY.
Before the first operation
Unpack the kettle.
Make sure that operating voltage of the unit
corresponds to voltage of your mains.
Note: In case of unit transportation or storage
at low temperature it is necessary to keep it for
at least two hours at room temperature before
switching on.
Insert the plug into the socket.
To fill the kettle with water take it off the
base (9), open the lid (2), by pressing the lid
opening button (3).
Fill the kettle with water till the max. mark on
the water level scale (6), close the lid, place
the kettle on the base (9). Make sure that the
lid (2) is closed tightly.
Switch on the kettle by pressing the On/
Off button (4), the indicator (8) will light
up. When water starts boiling, the kettle will
switch off automatically. Pour out water and
repeat boiling procedure 2-3 times.
Note:
When using the kettle make sure that the lid
(2) is tightly closed, otherwise auto switch
off of kettle is not possible.
Before removing the kettle from the base
make sure that it is switched off.
Kettle usage
Avoid dropping of unit and hitting of its glass
flask, especially when filling kettle with water.
Insert the plug into the socket.
To fill the kettle with water take it off the
base (9), open the lid (2), by pressing the lid
opening button (3).
Place the filled kettle on the base (9).
Switch on the kettle by pressing the On/Off
button (4), the indicator (8) will light up.
When water starts boiling, the kettle will
switch off automatically.
You can switch kettle off manually, setting
button (4) to position «0».
Before removing the kettle from the base (9)
make sure that it is switched off.
After switching off the kettle wait for 15-30
seconds, then you can switch it on again for
water boiling.
If you accidentally switched on the kettle,
but the water level appeared to be below the
minimal mark, the kettle switches off auto-
matically. In this case remove the kettle from
the base (9), let it cool down for 5-10 min-
utes, then fill it with water and switch on, the
kettle will operate in normal mode.
Be careful while opening the kettle lid, the
outgoing steam is very hot.
Cleaning and maintenance
Before cleaning, disconnect the unit from
the mains, pour out water and let the unit
cool down completely.
Wipe the outer surface of kettle with a damp
cloth or a sponge. Use soft detergents to
remove dirt; do not use metal brushes and
abrasives.
Do not immerse the kettle and base into
water or other liquids.
Do not wash the kettle and base in a dish-
washing machine.
Clean the filter (1) of kettle regularly, you can
use a small brush for it.
Descaling
Scale, appearing inside the kettle, influ-
ences the water taste and disturbs the heat
exchange between water and heating ele-
ment.
To remove scale, fill the kettle with a mixture
of one part ordinary vinegar and two parts
water till the max. mark.
Boil water and leave the unit overnight. In
the morning pour out the liquid, fill the kettle
with water till the max. mark, boil and pour
out water.
You can use special substances for electric
kettles to remove scale.
Clean the kettle from scale regularly.
Storage
Before taking the kettle away for storage,
unplug it, pour out water and let the unit
cool down.
To avoid condensation during long storage,
wipe the kettle dry.
Keep the kettle away from children in a dry
cool place.
Delivery set
1. Kettle with filter – 1 pcs.
2. Base – 1 pcs.
3. Instruction manual – 1 pcs.
Technical Specifications
Power supply: 220-240 V ~50 Hz
Maximal power: 1850-2200 W
Maximal water capacity: 1.7 L
The manufacturer preserves the right to change
the specifications of the unit without a prelimi-
nary notification.
Unit operating life is 3 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be
obtained from the dealer from whom the appli-
ance was purchased. The bill of sale or receipt
must be produced when making any claim
under the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the
Council Directive 89/336/EEC and to
the Low Voltage Regulation (73/23
EEC)
ENGLISH
WASSERKOCHER
Beschreibung
1. Siebfilter
2. Deckel
3. Taste der Deckelöffnung
4. Ein-/Ausschalttaste «0/I»
5. Handgriff
6. Wasserstandsanzeiger
7. Glaskolben
8. Betriebskontrolleuchte
9. Untersatz
10. Kabelaufbewahrung
Achtung!
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den
FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im
Stromversorgungskreis aufzustellen. Wenden Sie sich
dafür an einen Spezialisten.
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des elekt-
rischen Wasserkochers diese Betriebsanleitung auf-
merksam durch.
Behalten Sie diese Anweisung während der ganzen
Betriebsperiode.
Nutzen Sie dieses Gerät bestimmungsmäßig und
laut der Bedienungsanleitung.
Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des
Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausge-
stattet; schalten Sie diesen in die Steckdose mit
sicherer Erdung ein.
Verwenden Sie keine Adapter beim Anschließen
des Geräts an das Stromnetz, um Brandrisiko zu
vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im
Badezimmer zu nutzen. Verwenden Sie ihn nicht in
der Nähe von Schwimmbecken oder anderen mit
Wasser gefüllten Wasserbehältern.
Benutzen Sie den Wasserkocher draußen nicht.
Berühren Sie nie das Gehäuse oder den Griff des
Wasserkochers mit nassen Händen.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbe-
aufsichtigt.
Stellen Sie den Wasserkocher auf eine glatte und
sichere Oberfläche auf.
Vor der Einschaltung des Geräts vergewissern Sie
sich, dass der Wasserkocher auf dem Untersatz
aufrecht steht.
Benutzen Sie nur den mitgelieferten Untersatz.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch
nicht frei hängt und heiße Gegenstände nicht
berührt. Die Länge des Netzkabels kann man
regeln, indem man es um den Untersatz wickelt.
Schalten Sie den Wasserkocher ohne Wasser nicht
an.
Es ist nicht gestattet, das Wasser in den
Wasserkocher einzugießen, wenn er auf den
Untersatz aufgesetzt ist.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne
abnehmbaren Filter oder mit undicht geschlosse-
nen Deckel zu benutzen.
Benutzen Sie den Wasserkocher nur fürs
Wasseraufkochen. Es ist nicht gestattet, anderen
Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzuko-
chen.
Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im
Wasserkocher nicht unter der Minimalanzeichnung
und nicht über der Maximalanzeichnung liegt. Das
Heißwasser kann beim Übersteigen des maxima-
len Wasserstandsanzeigers während des Kochens
ausgießen.
Nutzen Sie nie das Gerät in der Nähe von
Wärmequellen oder offenem Feuer.
Öffnen Sie den Deckel während des Kochens
nicht.
Seien Sie während des Wasseraufkochens vor-
sichtig, um die Verbrühung mit heißem Dampf zu
vermeiden.
Berühren Sie die heißen Oberflächen des
Wasserkochers nicht, halten Sie ihn nur am Griff.
Seien Sie beim Übertragen des heißen
Wasserkochers vorsichtig.
Es wird nicht gestattet, den eingeschalteten
Wasserkocher vom Untersatz zu nehmen. Wenn
es notwendig ist, den Wasserkocher zu nehmen,
schalten Sie ihn mit dem Ausschalter aus und neh-
men Sie ihn dann vom Untersatz ab.
Beugen Sie sich nicht über Tülle, um Verbrühungen
zu vermeiden.
Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz
ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das
Stromschlagrisiko zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, das Gerät bei sichtbaren
Beschädigungen oder dem Wasserleck zu nutzen.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und
den Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu
waschen.
Schalten Sie das Gerät vom Netz ab, wenn Sie
es nicht benutzen oder die Reinigung vornehmen
möchten. Es ist nicht gestattet, das Gerät beim
Abschalten vom Stromnetz am Netzkabel zu zie-
hen, halten Sie es am Stecker.
Bewahren Sie das Gerät in einem für Kinder unzu-
gänglichem Ort auf.
Plastiktaschen, die als Verpackung genutzt wer-
den, können gefährlich sein. Um das Ersticken
zu vermeiden, halten Sie die Verpackung
von Säuglingen und kleinen Kindern fern. Die
Plastiktasche ist kein Spielzeug.
Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als
Spielzeug zu geben.
Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten
Personen nicht genutzt werden. In Ausnahmefällen
soll die Person, die für ihre Sicherheit verantwort-
lich ist, entsprechende verständliche Anweisungen
über die sichere Nutzung des Geräts und über die
Gefahren geben, die bei seiner falschen Nutzung
entstehen können.
Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel und den
Stecker. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher
zu nutzen, wenn das Gehäuse oder das Netzkabel
beschädigt sind.
Selbständige Reparierung des Geräts ist verboten.
Bei der Feststellung von Beschädigungen schalten
Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie
sich an einen autorisierten Kundendienst.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
HAUSHALT GEEIGNET.
Vor der ersten Nutzung
Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung her-
aus.
Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des
Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
Anmerkung: Beim Transportieren oder Aufbewahrung
des Geräts bei der erniedrigten Temperatur wird
es empfohlen, das Gerät bei der Raumtemperatur
wenigsten 2 Stunden liegen zu lassen.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die
Steckdose.
Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, neh-
men Sie ihn vom Untersatz (9) ab, öffnen Sie den
Deckel (2), indem Sie die Taste der Deckelöffnung
(3) drücken.
Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur
Maximalanzeichnung am Wasserstandsanzeiger
(6) auf, schließen Sie den Deckel (2) zu, stellen
Sie den Wasserkocher auf den Untersatz (9) auf.
Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des
Wasserkochers dicht geschlossen ist.
Schalten Sie den Wasserkocher mit der Ein-/
Ausschalttaste (4) ein, dabei leuchtet der
Betriebsanzeiger (8). Nachdem das Wasser auf-
kocht, schaltet sich der Wasserkocher automa-
tisch ab. Gießen Sie das Wasser ab und wiederho-
len Sie die Kochprozedur zwei-dreimal.
Anmerkung:
Bei der Nutzung des Wasserkochers vergewissern
Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers
dicht geschlossen ist, anderenfalls ist automati-
sche Abschaltung des Wasserkochers unmöglich.
Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen
des Wasserkochers vom Untersatz, ob der
Wasserkocher ausgeschaltet ist.
Verwendung des Wasserkochers
Bewahren Sie den Wasserkocher von Fallen und
Stößen auf den Glaskolben, besonders wenn Sie den
Wasserkocher mit Wasser füllen.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die
Steckdose.
Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, neh-
men Sie ihn vom Untersatz (9) ab, öffnen Sie den
Deckel (2), indem Sie die Taste der Deckelöffnung
(3) drücken.
Stellen Sie den befüllten Wasserkocher auf den
Untersatz (9).
Schalten Sie den Wasserkocher mit der Ein-/
Ausschalttaste (4) ein, dabei leuchtet der
Betriebsanzeiger (8).
Nachdem das Wasser aufkocht, schaltet sich der
Wasserkocher automatisch ab.
Sie können den Wasserkocher selbst ausschalten,
indem Sie die Taste (4) in die Position «0» stellen.
Vergewissern Sie sich beim Abnehmen des
Wasserkochers vom Untersatz (9), ob er ausge-
schaltet ist.
Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts
15-30 Sekunden lang ab, danach können Sie es
wieder einschalten, um Wasser aufzukochen.
Falls Sie den Wasserkocher zufällig eingeschal-
tet haben, jedoch der Wasserstand darin unter
der Minimalanzeichnung bleibt, schaltet sich der
Wasserkocher automatisch aus. In diesem Fall
nehmen Sie den Wasserkocher vom Untersatz (9)
ab, lassen Sie ihn 5-10 Minuten lang abkühlen,
dann füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser,
der Wasserkocher wird im normalen Betrieb funk-
tionieren.
Seien Sie sehr vorsichtig bei der Öffnung des
Deckels, da der entstehende Dampf sehr heiß ist.
Reinigung und Pflege
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung vom
Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab und las-
sen Sie es abkühlen.
Wischen Sie die Außenoberfläche mit einem feuch-
ten Stofftuch ab. Nutzen Sie für die Entfernung
der Verschmutzung weiche Reinigungsmittel, aber
keine Metallbürsten und Abrasivmittel.
Tauchen Sie den Wasserkocher und seinen
Untersatz ins Wasser oder anderen Flüssigkeiten
nicht.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und
den Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu
waschen.
Reinigen Sie den Filter (1) des Wasserkochers von
Verschmutzungen regelmäßig. Für die Reinigung
können Sie kleine Bürste benutzen.
Kalkentfernung
Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserkochers
bildet, beeinflusst die Geschmackseigenschaften
des Wassers, und verletzt den Wärmeaustausch
zwischen Wasser und Heizelement.
Um den Kalkstein zu entfernen, füllen Sie das
Gerät bis zum maximalen Wasserstandsanzeiger
mit Wasser-Essig-Lösung (2:1).
Bringen Sie die Flüssigkeit zum Kochen und lassen
Sie diese im Wasserkocher über Nacht bleiben. Am
Morgen gießen Sie die Lösung ab, befüllen Sie den
Wasserkocher erneut mit Wasser, lassen Sie es
aufkochen und gießen Sie das Wasser ab.
Um den Kalk zu entfernen, kann man spezielle
Mittel benutzen, die für die Wasserkocher vorge-
sehen sind.
Führen Sie die Entkalkung des Wasserkochers
regelmäßig aus.
Aufbewahrung
Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung
wegpacken, schalten Sie es vom Stromnetz ab,
gießen Sie das Wasser ab und lassen Sie das Gerät
abkühlen.
Um die Bildung des Kondenswassers bei der dau-
ernden Aufbewahrung zu vermeiden, wischen Sie
den Wasserkocher mit einem trockenen Tuch ab.
Bewahren Sie das Gerät in einem kühlen, trocke-
nen und für Kinder unzugänglichem Ort auf.
Lieferumfang:
1. Wasserkocher mit Filter – 1 Stück
2. Untersatz – 1 St.
3. Bedienungsanleitung – 1 St.
Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
Maximale Leistung: 1850-2200 W
Maximales Fassungsvermögen: 1,7 L
Der Hersteller behält sich das Recht vor,
Veränderungen in den Eigenschaften des Geräts ohne
vorzeitige Benachrichtigung vorzunehmen.
Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann
man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat,
bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll
man während der Laufzeit der vorliegenden Gewähr-
leistung den Check oder die Quittung über den Ankauf
vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den
Forderungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 89/336/EWG
-Richtlinie des Rates und den Vorschriften
73/23/EWG über die Niederspannun-
gsgeräte vorgesehen sind.
DEUTSCH
3
ЧАЙНИК
Описание
1. Сетчатый фильтр
2. Крышка
3. Клавиша открытия крышки
4. Клавиша включения/выключения «0/I»
5. Ручка
6. Шкала уровня воды
7. Стеклянная колба
8. Световой индикатор работы
9. Подставка
10. Место намотки сетевого шнура
Внимание!
Для дополнительной защиты целесообразно
установить в цепи питания устройство защит-
ного отключения (УЗО) с номинальным током
срабатывания, не превышающим 30 мА, для
установки УЗО обратитесь к специалисту.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием электрического чай-
ника внимательно прочитайте руководство по
эксплуатации.
Сохраняйте данное руководство в течение
всего срока эксплуатации.
Используйте устройство строго по назна-
чению в соответствии с руководством по
эксплуатации.
Убедитесь, что рабочее напряжение чай-
ника соответствует напряжению электри-
ческой сети.
Сетевой шнур снабжен «евровилкой»;
включайте ее в розетку, имеющую надеж-
ный контакт заземления.
Во избежание риска возникновения пожара
не используйте переходники при подключе-
нии чайника к электрической розетке.
Не используйте чайник в ванных комнатах.
Не пользуйтесь им вблизи бассейнов или
других емкостей, наполненных водой.
Не используйте чайник вне помещений.
Не беритесь за корпус или ручку чайника
мокрыми руками.
Не оставляйте включенный чайник без
присмотра.
Ставьте чайник на ровную и устойчивую
по верхность, не ставьте чайник на край стола.
Перед включением убедитесь, что чайник
установлен на подставке без перекосов.
Используйте только ту подставку, которая
входит в комплект поставки.
Не допускайте, чтобы сетевой шнур све-
шивался со стола, а также следите за тем,
чтобы он не касался горячих поверхностей.
Длину сетевого шнура можно регулиро-
вать, наматывая его на подставку.
Не включайте чайник без воды.
Не наливайте воду в чайник, стоящий на
подставке.
Не используйте чайник без фильтра или с
неплотно закрытой крышкой.
Используйте чайник только для кипячения
воды, запрещается подогревать или кипя-
тить другие жидкости.
Следите, чтобы уровень воды в чайнике не
был ниже минимальной отметки и выше
максимальной отметки. При превыше-
нии максимальной отметки кипящая вода
может выплеснуться во время кипячения.
Не используйте чайник в непосредствен-
ной близости от источников тепла или
открытого пламени.
Не открывайте крышку во время кипяче-
ния воды.
Соблюдайте осторожность, чтобы во
время кипячения воды не обжечься горя-
чим паром.
Не прикасайтесь к горячим поверхностям
чайника, беритесь только за ручку.
Соблюдайте осторожность при переносе
чайника, наполненного кипятком.
Запрещается снимать работающий чай-
ник с подставки. Если возникла необхо-
димость снять чайник, сначала отключите
его, и лишь потом снимите с подставки.
Во избежание ожога паром, не наклоняй-
тесь над носиком работающего чайника.
Во избежание удара электрическим током
не погружайте устройство и подставку в
воду или другие жидкости.
Не пользуйтесь чайником при наличии види-
мых повреждений или в случае протекания.
Не помещайте чайник и подставку в посу-
домоечную машину.
Отключайте устройство от сети в тех слу-
чаях, если вы им не пользуетесь, а также
перед чисткой. Вынимая вилку сетевого
шнура из розетки, не тяните за шнур, а
держитесь за вилку.
Храните устройство в местах, недоступных
для детей.
Полиэтиленовые пакеты, используемые
в качестве упаковки, могут представлять
опасность. Чтобы предотвратить беду,
держите упаковку подальше от младенцев
и детей. Пакет - не игрушка.
Не разрешайте детям использовать чайник
в качестве игрушки.
Данное устройство не предназначено
для использования детьми и людьми с
ограниченными возможностями, в исклю-
чительных случаях лицо, отвечающее за
безопасность, должно дать соответству-
ющие и понятные инструкции о безопас-
ном использовании устройства и тех опас-
ностях, которые могут возникать при его
неправильном использовании.
Периодически проверяйте сетевой шнур
и вилку. Не пользуйтесь чайником, если
имеются какие-либо повреждения корпуса
или сетевого шнура.
Запрещается самостоятельно ремонтиро-
вать устройство. При обнаружении неис-
правностей отключите устройство от сети
и обратитесь в авторизованный (уполно-
моченный) сервисный центр.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Перед первым использованием
Извлеките чайник из упаковки.
Убедитесь, что рабочее напряжение устрой-
ства соответствует напряжению сети.
Примечание: В случае транспортировки или
хранения устройства при пониженной темпе-
ратуре необходимо выдержать его при ком-
натной температуре не менее двух часов.
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Для наполнения чайника водой сними-
те его с подставки (9), откройте крышку
чайника (2), нажав на клавишу открытия
крышки (3).
Наполните чайник водой до максимальной
отметки на шкале уровня воды (6), закрой-
те крышку (2), установите чайник на под-
ставку (9). Убедитесь, что крышка чайника
(2) плотно закрыта.
Включите чайник, нажав на клавишу (4),
при этом загорится индикатор работы (8).
Когда вода закипит, чайник автоматически
отключится. Слейте воду и повторите про-
цедуру кипячения воды 2-3 раза.
Примечание:
При использовании чайника убедитесь,
что крышка (2) плотно закрыта, в против-
ном случае автоматическое отключение
чайника будет невозможно.
Перед снятием чайника с подставки убе-
дитесь, что чайник отключен.
Эксплуатация чайника
Оберегайте электрочайник от падений и уда-
ров по стеклянной колбе, особенно при напол-
нении чайника водой.
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Для наполнения чайника водой снимите
его с подставки (9), откройте крышку чай-
ника (2), нажав на клавишу открывания
крышки (3).
Установите наполненный чайник на под-
ставку (9).
Включите чайник, нажав на клавишу (4),
при этом загорится индикатор работы (8).
Когда вода закипит, чайник автоматически
отключится.
Вы можете сами отключить чайник, уста-
новив клавишу (4) в положение «0».
Снимая чайник с подставки (9), убедитесь,
что он выключен.
После отключения чайника подождите
15-30 секунд, после чего его можно снова
включать для кипячения воды.
Если Вы случайно включили чайник, а уро-
вень воды оказался ниже минимальной
отметки, то сработает автоматический
термопредохранитель, и чайник отклю-
чится. В этом случае снимите чайник с
подставки (9) дайте ему остыть течение
5-10 минут, затем заполните чайник водой
и включите, устройство будет работать в
нормальном режиме.
Будьте внимательны при открывании
крышки чайника, поскольку выходящий
пар очень горячий.
Чистка и уход
Перед чисткой отключите устройство от
сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
Протирайте внешнюю поверхность чай-
ника влажной тканью или губкой. Для
удаления загрязнений используйте мяг-
кие чистящие средства, не используйте
металлические щетки и абразивные мою-
щие средства.
Не погружайте чайник и подставку в воду
или другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посу-
домоечную машину.
Регулярно очищайте фильтр (1) чайника от
загрязнений, для чистки фильтра можно
использовать небольшую щетку.
Удаление накипи
Накипь, образующаяся внутри чайни-
ка, влияет на вкусовые качества воды, а
также нарушает теплообмен между водой
и нагревательным элементом.
Для удаления накипи наполните чайник до
максимального уровня водой с разведенным
в ней столовым уксусом в пропорции 2:1.
Доведите жидкость до кипения и оставь-
те ее на ночь. Утром слейте жидкость,
наполните чайник водой до максимально-
го уровня, прокипятите и слейте воду.
Для удаления накипи можно использовать
специальные средства, предназначенные
для электрочайников.
Регулярно очищайте чайник от накипи.
Хранение
Перед тем как убрать устройство на дли-
тельное хранение, отключите его от сети,
слейте воду и дайте устройству остыть.
Чтобы избежать образования конденсата
при длительном хранении, вытрите чай-
ник насухо.
Храните чайник в сухом прохладном
месте, недоступном для детей.
Комплект поставки:
1. Чайник с фильтром – 1 шт.
2. Подставка – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.
Технические характеристики
Электропитание: 220-240 В ~50 Гц
Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
Максимальный объем воды: 1,7 л
Производитель оставляет за собой право
изменять характеристики устройств без пред-
варительного уведомления
Срок службы устройства – 3 года
Данное изделие соответствует
всем требуемым европейским и
российским стандартам безопас-
ности и гигиены.
Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
РЕСПУБЛИКА КИПР,
Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413, Никосия.
Сделано в Китае
РУССКИЙ
1
2
3
4
5
6
9
10
7
8
MW-1027 IM.indd 1MW-1027 IM.indd 1 06.02.2012 9:35:1606.02.2012 9:35:16

Do you have a question about the Maxwell MW-1027 BK?

If you have a question about the "Maxwell MW-1027 BK", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Features
Water tank capacity   1.7
Water level indicator yes
Concealed heating element yes
Filtering yes
On/off switch   yes
Product colour   Black, Stainless steel, Transparent
Overheat protection -
Adjustable thermostat   no
Housing material Glass, Plastic
Power
Power   2200
Ergonomics
Illuminated on/off switch yes
Cord storage yes
Hinged lid   yes
Cord length   1.8
Auto power off   yes
Lid opening type Manual
Cordless yes