Belgacom Maestro 2010 manual

Belgacom Maestro 2010

On this page you find the Belgacom Maestro 2010 manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Belgacom
Model
Maestro 2010
Product
Language
Dutch, English, French
Filetype
PDF
2
Verklaring van overeenstemming en
verantwoordelijkheid van de gebruiker
Deze telefoon voldoet aan de eisen van de
richtlijn␣ 99/5/EG␣ R&TTE van de Europese Unie.
Het toestel voldoet tevens aan de volgende normen en
aanbevelingen:
89/336/EEG "Elektromagnetische compatibiliteit"
73/23/EEG "Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik
binnen bepaalde spanningsgrenzen"
I-CTR 37 "Toegangseisen"
CTR 38 "Telefonometrie-eisen"
Volgens de richtlijn 99/5/EG R&TTE is alleen de gebruiker
verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze telefoon
wordt gemaakt en moet hij de aanwijzingen inzake de
gebruiksbestemming en toepassingsvoorwaarden uit de
gebruiksaanwijzing in acht nemen, waaronder met name
de volgende aanwijzingen genoemd kunnen worden:
- dit toestel is bestemd voor de Belgische markt
- dit toestel is bestemd om aangesloten te worden op het
analoge openbare telefoonnet van Belgacom en op PABX's.
- alle andere aanwijzingen uit deze handleiding.
Déclaration de conformité et responsabilité de
l’utilisateur
Ce téléphone répond aux exigences de la directive
99/5/CE R&TTE de l’Union Européenne.
Il est conforme aux normes et recommandations suivantes␣ :
89 / 336 / CEE “Compatibilité électromagnétique”
73 / 23 / CEE “Moyens d’exploitation électriques utilisables
entre certaines limites de tension”
I-CTR 37 “Exigences d’accès”
CTR 38 “Exigences de téléphonométrie”
Selon la directive 99/5/CE R&TTE, l’utilisateur est seul
responsable de l’usage qui est fait de ce téléphone, il doit par
conséquent se conformer aux indications de destination
d’usage et aux modalités d’utilisation situées dans le “manuel
utilisateur” et notamment␣ :
- ce produit est destiné au marché Belge
- ce produit est destiné à être connecté au Réseau
Téléphonique Public Commuté Analogique de Belgacom ainsi
qu’ aux PABX
- toutes autres recommandations précisées dans ce manuel
Operating instructions
Conformity and user responsibility
This telephone meets the requirements of the European
Union R&TTE directive 99/5/EC.
It meets the following standards and recommendations:
89/336/EEC "Electromagnetic Compatibility"
73/23/EEC "Low Voltage Directive"
I-CTR 37 "Access requirements"
CTR 38 "Telephonometry requirements"
As R&TTE directive 99/5/CE states that users are solely
responsible for how the telephone is used, the
equipment must only be used for its intended purpose
and users should observe the operating instructions and
all recommendations in this user manual.
This product is intended for the Belgian market and is
designed for connection to Belgacom’s Public Switched
Telephone Network or to a PBX.
Inhoud
Verklaring van overeenstemming en
verantwoordelijkheid van de gebruiker
1. Inhoud van de verpakking en
beschrijving ..................................
1.1. Inhoud van de verpakking
1.2. Beschrijving
2. Installatie ......................................
2.1. Veiligheidsvoorschriften
2.2. Aansluiting van de telefoon
2.3. Wandmontage
3. Fabrieksinstellingen ......................
4. Instelling van de telefoon ............
4.1. Instelling van de belmelodie
5. Telefoneren ....................................
5.1. Beantwoorden van een oproep
5.2. Maken van een oproep
6. Herhaling van het laatste nummer
7. Geheugennummers ......................
7.1. Opslag van de geheugennummers
7.2. Bellen via het geheugen
8. Gebruik met een PABX .................
8.1. Instelling van het toegangsnummer
tot het net
8.2. Wissen van het toegangsnummer tot
het net
9. Programmering .............................
9.1. Terugstelling naar de
fabrieksinstellingen
9.2. Wissen van alle geheugens
10. Algemene informatie ....................
10.1.Garantie
10.2.Storingen en hulp voor het oplossen
van storingen
10.3.Technische gegevens
10.4.Bescherming van het milieu ..............
11. Verkorte handleiding ...................
In het voortdurende streven haar producten en
diensten te verbeteren behoudt Belgacom zich te
allen tijde het recht voor om zonder
aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen
aan de in dit document vermelde specificaties.

Do you have a question about the Belgacom Maestro 2010?

If you have a question about the "Belgacom Maestro 2010", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products: